Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8055963 2021-04-21 Lubelskie Poszukuję rzeczoznawcy-ocena jakości wykonania mebli-Lublin Dzień dobry. Mój problem odnosi się montażu 2 ścian łącznie z drzwiami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071695 2021-04-21 Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073244 2021-04-21
godz. 08:30
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmująca sprzedaż oraz dystryb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073279 2021-04-21
godz. 08:30
Lubelskie Dostawa środka odkamieniającego 50g do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, przy ul. Wolskiej 5 20-411 Lublin, wskazanego w kosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8029592 2021-04-21
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa leków na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie, filia w Ełku” Numer referencyjny: DZP/PN/3/2021 Zadanie nr 1 Żywienie pozaje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8073885 2021-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na przeprowadzeniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081628 2021-04-21
godz. 09:00
Lubelskie Zakup środków ochrony indywidualnej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie przeznaczonych na realizację działań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8040397 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia; w szczególności: 1) Demontaż istniejące...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069904 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie "Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075142 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie RCKiK.DAE.SZ-3321/25/21 Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne na potrzeby RCKiK w Lublinie PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081309 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy wraz z rozładunkiem słupków i podcentrów betonowych dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084114 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań odczynnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084112 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych probówki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084110 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084121 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084118 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084119 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa źródła promieniotwórczego Na-22

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084124 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań materiały do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087162 2021-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8018202 2021-04-21
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych – 4 zadania. Numer referencyjny: EO/LA-2722/III/21 Zadanie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8073376 2021-04-21
godz. 10:30
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, obejmująca sprzedaż ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081472 2021-04-21
godz. 10:30
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, obejmująca sprzedaż ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072342 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy wyrobów stalowych na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075924 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Styropian fasadowy 2cm

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075923 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Zakup worków sztauerskich do zabezpieczania ładunków na kontenerach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075925 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Kontenerowe pochłaniacze wilgoci

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076485 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, tj.: - Część 1-Dostawa komputera przenośnego nr 1-1 szt., - Część 2-D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076540 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, tj.: - Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081375 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa zestawu do dozowania gazów do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081922 2021-04-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa myjek ultradźwiękowych do UMCS obejmująca: - część 1: dostawę myjki ultradźwiękowej nr 1 - część 2: dostawę myjki ultradźw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)