Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. realizacji: mazowieckie - konferencje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7419196 2020-04-15
godz. 00:00
Lubelskie ZAKUP USŁUGI WYKONANIA GRAFIK DLA PLATFORMY APROPO DLA PROJEKTU: „APROPO – NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE SZACOWANIE WARTOŚCI PROJEKTÓW IT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408919 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nN 0,4 kV w miejscowości Jagodnia k/Golic (9111) gm. Siedlce -Gmina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408920 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja sieci energetycznej nN i SN w m. Żdżar i Oleksin gm. Kotuń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411605 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa rębaka do gałęzi na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Legionowo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417027 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót: budowa sieci napowietrzno-kablowej SN -15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłączy kablowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417025 2020-04-15
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót: Modernizacja pola nr 14 w stacji 110/15kV Wyszków 2 w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411606 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411607 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót w zakresie przyłączenia do sieci kontrahenta w miejscowości Żelis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7418324 2020-04-16
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót: Poprawa rezystancji uziemień 339 szt. słupów w liniach napowietrznych nN 0,4 kV na terenie RE Jeziorna.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419249 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie Zamówienie na zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalista Inżynierii Biomedycznej Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na um...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7419252 2020-04-17
godz. 00:00
Lubelskie Zamówienie na zatrudnienie osoby na stanowisku Specjalista Inżynierii Materiałowej Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na um...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412752 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Siedlce - PE Łuków w okresie 12 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412753 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Siedlce w okresie 12 miesięcy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412754 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w Centrali PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Wydział Transportu Pruszków w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413333 2020-04-17
godz. 10:00
Lubelskie Sezonowa wymiana opon w pojazdach eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Wyszków - PE Sokołów w okresie 12 mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402020 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektów w zakresie modernizacji linii SN i stacji SN/nN WYS-WY2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402019 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektów w zakresie modernizacji linii SN i stacji SN/nN WYS-WY2, WYS-ZOR WYS-Metalurgia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402018 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji linii oraz przyłączy napowietrznych nN na kablow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402017 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji linii napowietrznej SN i nn na kablową oraz stac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409951 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa przyłącza kablowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN, oraz przyłącza kablowego nN ze złączem kablowo- pomiarowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409950 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie przyłączania do sieci elektroenergetycznej zgodnie z umową nr 18-G1/UP/00503/1 w m. Pruszków, ul. Żabi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409949 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta nr 0262910 tj. zakład produkcyjny - ferm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409948 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie modernizacji pól SN nr 6 i 10 w stacji 110/15 kV Sobolew

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409947 2020-04-20
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414653 2020-04-21
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej w zakresie modernizacji linii SN i stacji SN/nN WY2-Serck odgałęzienie Rybno.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409945 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409944 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409943 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409940 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415108 2020-04-22
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie poprawy rezystancji uziemień 331 szt. słupów w liniach napowietrznych nN 0,4 kV na terenie RE Jeziorna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)