Przetargi i zamówienia - Lublin - konferencje, sprzątanie pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402023 2020-04-09
godz. 08:00
Lubelskie PBW wraz z robotami budowlanymi przyłączenia do sieci gospodarstwa rolnego w m. Seredzice dz. 867/2 gm. Iłża - RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409952 2020-04-09
godz. 08:00
Lubelskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej odbiorców w m. Piaseczno i Dębnowola gm. Warka dz. 55, 95, 96, 99, 175, 179, 186/1 – RE Gróje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416629 2020-04-09
godz. 08:30
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W ZAKRESIE KONSULTACJI CHORÓB ZAKAŹNY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411390 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup kartonowych pudełek na butelkę 0,5x20szt. 1. Kartonowe pudełko 0,5lx20 12800 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405003 2020-04-09
godz. 09:45
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie: Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399405 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Usługa koszenia trawy na terenie czynnych stacji elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400219 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401065 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowych w branży elektroenergetycznej dla 7 zadań na terenie RE Biała Podlaska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401192 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402767 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412661 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji psychiatrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414574 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa: Pierścień mechanizmu zapadkowego nr. kat 39187 do gwintownicy RIDGID 690 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416377 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa obudowy OPS44 z zamkiem, z wkładką powtarzalną na klucz oraz z dwoma szynami TH produkcji firmy Sypniewski - 20 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372637 2020-04-09
godz. 12:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej Numer referencyjny: KP-272-PNU-12/2020 Komputer biuro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404499 2020-04-09
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla branży AUTOMOTIVE w ramach realizacji projektu Studenci kierunku TRANSPORT z Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413387 2020-04-09
godz. 12:00
Lubelskie SZNSPZOZ.N-ZP-3731-23/20/AP Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do realizacji opieki psychiatrycznej w warunkach szpitalnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416646 2020-04-09
godz. 12:00
Lubelskie Jednorazowa dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie:. Lp. Nazwa Ilość 1 SOD Assay Kit, np. nr kat. 19160-1KT-F lub produkt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410354 2020-04-09
godz. 15:00
Lubelskie Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3 – Loggery GPS-GSM, oraz osprzęt zasilający stację odbiorczą Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377527 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 3/2020/1.3 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa poniżej wymienionych środków trwałych: 1. Moduł so...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399089 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie usług dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem asymetrycznych łączy internetowych i instalacją niezbędnych urządzeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410386 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EFRR/2020 Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego o nazwie LETS GROW składającego si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411999 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/04/2020 Odczynniki Przedmiotem zamówienia jest zakup: Odczynników zużywanych do rozruchu prototypu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412001 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup usługi dostępu do bazy filmów edukacyjnych na potrzeby szkoleń dla studentów/ek pielęgniarstwa Cel zamówienia Usługa dostępu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412017 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.7/RPOWL: zakup Autoklawu - sterylizatora 60 l – 1 szt. Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413123 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest Skaner 3d zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym. Niniejsze postępowanie toczy się w tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413807 2020-04-10
godz. 00:00
Lubelskie Zakup komputerów i monitorów Przedmiotami zamówienia są: -Komputer przenośny 2 szt. -zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380602 2020-04-10
godz. 08:45
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368325 2020-04-10
godz. 09:00
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie: Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374935 2020-04-10
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa rezonansu magnetycznego 3T oraz aparatu RTG w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402021 2020-04-10
godz. 09:00
Lubelskie Serwis CPD – Serwis i przegląd systemów ppoż.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)