Przetargi i zamówienia - Lublin - szkolenia zawodowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8117986 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Zawodowy reSTART! Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego “Sprzedawca z obsługą komputera” d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115145 2021-05-13
godz. 23:59
Lubelskie „(Nie)pełnosprawni na start” Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminów czeladniczych w następujących za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118905 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych” dla 22 uczniów Zespołu Szkół im. Jana ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119496 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Zmień kwalifikacje i zdobądź pracę 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i realizacja: - Szkoleń zawodowych – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119786 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Spawanie metodami CO2-MAG + TIG+ elektrodą otuloną” dla 2 uczniów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114603 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie OUTPLACEMENT - to się opłaca Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu na kierowcę kateg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119778 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 (wartość p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122964 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Operator koparko-ładowarki kl. III” dla 2 uczniów Zespołu Szkół i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125452 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu ,,Postaw na praktykę” nr POWR.01.03...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125449 2021-05-18
godz. 23:59
Lubelskie Cyfrowe GOK-i w podregionie radomskim Fundacja VCC (dalej jako „Zamawiający”) w związku z realizacją projektu „Cyfrowe GOKi w pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127668 2021-05-19
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Programy biurowe w administracji” dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Koszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128195 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie szkolenie grupowe Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z egzaminem czeladniczym dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie Część 1 usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131996 2021-05-19
godz. 14:00
Lubelskie "Operator koparko- ładowarki kl. III"0

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131343 2021-05-19
godz. 14:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi - usługa szkolenia zawodowego „Operator koparko-ładowarki kl. III” dla 8 osób bezrobotnych Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131496 2021-05-20
godz. 15:00
Lubelskie Umiejętności, kwalifikacje i praca 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń specjali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133651 2021-05-21
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego województwa lubelskiego realizuje proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134417 2021-05-21
godz. 12:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego województwa lubelskiego realizuje proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)