Przetargi i zamówienia - Lublin - sprzęt drogowy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6836935 2019-06-24 Lubelskie Kategoria: Pojazdy inne, Rolnicze maszyny rozsiewacz wóz paszowy Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Jatutów , 22-400, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849457 2019-06-24 Lubelskie Wykonania robót budowlanych polegających na wymianie kabin prysznicowych półokrągłych 80 cm seria Classic firmy Sanplast na szklan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849434 2019-06-24 Lubelskie Świadczenie specjalistycznych usług usuwania zakwitu drobnoustrojów i konserwacji basenów pod powierzchnią lustra wody w Obiektach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849414 2019-06-24 Lubelskie Dostawa 2 szt. pneumatycznych urządzeń rozrywkowych na potrzeby rozbudowy Ośrodka Słoneczny Wrotków przy ul. Osmolickiej w Lublini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830898 2019-06-24
godz. 08:00
Lubelskie Prace budowlane w zakresie przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektów Kontrahentów nr S00091 zgodnie z umową nr 16/P11/K/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841614 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Żyrardów, z podziałem na 5 zadań:Zadanie 1: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841613 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabianice i RE Łódź z podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835317 2019-06-24
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach Programu Lekowego w terapii WZW typu C Numer referencyjny: EO/LA-2737/28/19 Gle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6823534 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej w podziale na 7 zadań w RE Lublin Teren, RE Puławy, RE Biała Podlaska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836409 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa implantów żelowych przeciwjaskrowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2737/27/19 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa impla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834902 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa miernika cęgowego wraz z multimetrem oraz urządzenia programowanego do obciążeń elektrycznych dla Politechniki Lubelskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839043 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie T usługa żywienia pacjentów Szpitala Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845301 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie RPiU/19/2019 Wykonania robót budowlanych polegających na wymianie 25 szt. kabin prysznicowych półokrągłych, 80 cm , biały profil, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849397 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (dla 153 numerów telefonicznych) z wykorzystaniem technologii GSM oraz wirtualnej central...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812168 2019-06-24
godz. 10:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kaczeńcowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer referencyjny: ZP-PS....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841841 2019-06-24
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa podłoży bakteriologicznych, odczynników lateksowych i surowic diagnostycznych na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno - Ep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830355 2019-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie wojewódzkiego programu ochrony środowiska i raportu z wykonania programu ochrony środowiska z podziałem na części [OP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833138 2019-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie robót malarskich w DS Femina, DS Helios oraz w budynku Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835753 2019-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Przeprowadzenie badań społecznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie – z podziałem na 3 części Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838530 2019-06-24
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, ODCZYNNIKÓW DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ, LABORATORYJNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, KUWET POLIWĘGL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842261 2019-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa walizki kryminalistycznej oraz stolika daktyloskopijnego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Stolik daktyloskopijny Szczegółowy opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812030 2019-06-24
godz. 11:30
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu stropu pod parkin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6803293 2019-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w budynku Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie Numer referencyjny: PN/39-2019/DOP-p Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819105 2019-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na naprawie pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie. Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835427 2019-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Zakup okularów taktycznych i gogli dla Zarządu w Lublinie CBŚP PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Gogle balistyczne BOLLE X1000-czarne (XI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842101 2019-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy elektrycznych do: - 2 szt. szlabanów zlokalizowanych na dz. nr 81/19 rejonie ul. Samsonowicza 39 i Nałkowskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844453 2019-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PUB_74_2019(1)_DOP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849065 2019-06-24
godz. 13:00
Lubelskie 1706-2019 Końcówki do pipet automatycznych np. UNTIPIS (HTL 88011) 1000-5000 µl – bezbarwne, worek a’150 szt., lub produkt równowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849401 2019-06-24
godz. 13:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla branży AUTOMOTIVE w dwóch częściach: 1. Kompetencje menedżerskie - trening dla menedże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845651 2019-06-24
godz. 13:30
Lubelskie Wykonanie zadania którym będzie przeprowadzenie 4 spotkań informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej na uczelniach wyższych z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)