Przetargi i zamówienia - Lublin - akcje promocyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7884365 2021-01-19 Lubelskie Sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i Ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884363 2021-01-19 Lubelskie Sukcesywne dostawy filtrów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki Solaris Trollino i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877036 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu na systemie Mirasol na potrzeby RCKiK w Lublinie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916865 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Innowacyjne Centrum Rozwoju Jakub Brzuszkiewicz Łukasz Grzesiak spółka cywilna, ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920358 2021-01-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa kruszyw w 2021 roku. -- Kryteria ogólne -- -- 1 Kruszywa (mieszanka piaskowo-żwirowa) zgodnie z zestawieneim materiałow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884767 2021-01-19
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wielorazowych i jednorazowych mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7865674 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie RDW W Chełmie Usługi związane z oczyszczaniem obiektów mostowych (zamówienia 2021)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884577 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Wprowadzenie na rynek nowego produktu dedykowanego dla branży automotive oraz ulepszenie produktów dotychczas oferowanych, jako ef...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895301 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia szkoleń z egzaminami dla studentów KUL w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji stud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905458 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w postaci bufetów obiadowych i serwisów kawowych podczas ku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903336 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Obsługa serwisowa urządzeń oddymiających, systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), sygnalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905508 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne świadczenie usług cateringowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906785 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie UCS/Z/110/20 Dostawa artykułów higienicznych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 artykuły higieniczne - 6 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905725 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie wymiana kanalizacji deszczowej przy Bloku C oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w Bloku H. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917455 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Droga do niezależności! 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia zawodowego dla je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918522 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, RE Siedlce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919823 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja budynku Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz polegająca na rozbudowie wejścia do budynku wraz z wyminą drzwi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919824 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie na jego podstawie modernizacji kotłowni znajdującej się w budynku administracyjno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920938 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu kontrahenta w m. Radosłowo, gm. Rozogi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921021 2021-01-19
godz. 10:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA PACJENTÓW PORADNI EDNOKRYNOLOGICZNEJ CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906418 2021-01-19
godz. 10:30
Lubelskie „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszeniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7893963 2021-01-19
godz. 11:00
Lubelskie Budowa węzła cieplnego w ramach zadania pn. „Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłownic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919818 2021-01-19
godz. 11:00
Lubelskie Zakup pomostu pływającego na pływakach rotoidalnych do cumowania małych jednostek pływających na zbiorniku wodnym Nielisz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7923208 2021-01-19
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa 50 kg mieszanki nasion traw gazonowych w opakowaniach po 5 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885528 2021-01-19
godz. 12:00
Lubelskie Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla N. Międzyrzec i Nowa Dęba na okres 2023–2032 wraz z progn. oddz. na środ. i obsz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905594 2021-01-19
godz. 12:00
Lubelskie Usługa przedłużenia wsparcia systemu NETAPP wraz rozbudową SSD Cache oraz upgrade konfiguracji do C-MODE. Numer referencyjny: OP-I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913097 2021-01-19
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920966 2021-01-19
godz. 12:00
Lubelskie Elementy do budowy przekształtnika AC/DC: Lp. Produkt Opis Liczba Jedn. 1 Przekładnik prądowy Wartość nominalna: 6 A Skala: 20 A S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920959 2021-01-19
godz. 12:00
Lubelskie Elementy do stworzenia układu przeciwdziałającemu powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych (EMC): 1. Filtr linii zasilania EMC/EM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921041 2021-01-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PU_1000000013_2021_DZP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)