Przetargi i zamówienia - Lublin - materiały i urządzenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342085 2020-02-25 Lubelskie Zakup 30 kart identyfikacyjnych Gemalto ID Prime 3810 do współpracy z systemem ŹRÓDŁO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342052 2020-02-25 Lubelskie Przygotowanie artystycznego widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk pt. „Legenda o Czarciej Łapie” przedstawianego na fontan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345601 2020-02-25 Lubelskie Usługa polegająca na wygaszeniu pozwoleń wodnoprawnych, opracowaniu operatów wodnoprawnych oraz uzyskaniu prawomocnych decyzji wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327391 2020-02-25
godz. 09:00
Lubelskie Czyszcenie układu wentylacji 1. Czyszczenie układu wentylacji 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329124 2020-02-25
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN i nN - Widełka, Jaślany, Podole - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330905 2020-02-25
godz. 09:00
Lubelskie Budowa przyłącza kablowego SN/nN w Rzeszowie do pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C oraz nr 5 i 6 przy ul. Paderews...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338979 2020-02-25
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz i RE Bełchatów w podziale n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325704 2020-02-25
godz. 09:45
Lubelskie Zadanie I: Budowa dróg gminnych ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie wraz z infrastrukturą oraz przebudową kolizji uzbrojenia pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331581 2020-02-25
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331579 2020-02-25
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 11 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337935 2020-02-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w 2020 roku: Zadanie II - wykonanie pomiarów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338670 2020-02-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy różnych artykułów spożywczych Numer referencyjny: D/Kw.2232.2.2020.ES CZĘŚĆ 1: przedmiot zamówienia stanowią dostawy różn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332339 2020-02-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa z montażem mebli do Wydziału Ekonomicznego Numer referencyjny: PN/09-2020/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa z mon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345224 2020-02-25
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony osób i mienia należącego do Zamawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338992 2020-02-25
godz. 10:30
Lubelskie Usługa opracowania, przygotowania i wdrożenia Platformy współpracy pomiędzy uczniem – szkołą – pracodawcą - organem prowadzącym w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325058 2020-02-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wzmacniacza Lock-in do UMCS (PUB/08-2020/DZP-a)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330907 2020-02-25
godz. 11:00
Lubelskie Prace eksploatacyjne na linii 15kV Sieniawa-Lubaczów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330727 2020-02-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów do modernizacji linii gazowych oraz wyciągarki światłowodów Numer referencyjny: PN/06-2020/DZP-p Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340824 2020-02-25
godz. 11:00
Lubelskie Zakup namiotów typu "Świetlik" 5x5x2,1 1. Namiot typu Świetlik 5x5x2,1 8 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335782 2020-02-25
godz. 12:00
Lubelskie Usługa wsparcia technicznego i gwarancji do posiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie elementów mac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336193 2020-02-25
godz. 12:00
Lubelskie Usługa gospodarowania zakaźnymi odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03* powstałymi w związku z leczeniem chorych na hemofilię i pok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340826 2020-02-25
godz. 12:00
Lubelskie Zakup zewnętrznych kasetonów świetlnych z logo Perła 1. Kaseton zewnętrzny z logo Perła, prostokątny - #1 30 szt. 2. Kaseton zewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348730 2020-02-25
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PUB/34-2020/DZP-z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345331 2020-02-25
godz. 15:00
Lubelskie Uniwersytet Medyczny w Lublinie a. Przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń dotyczących edukacji międzykulturowej oraz dwóch modułów w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322870 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Usługa ochrony osób korzystających z dostarczonych przez Wykonawcę dedykowanych urządzeń w ilości 42 sztuk, w które będą wyposażen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340319 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Usługa Mentoring dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu w miejscowości Łódź Fundacja Niepodległości, w ramach realizacji pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340673 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie prac na stanowisku Programista Cloud Przedmiotem zamówienia jest powierzenie Oferentowi bądź Oferentom wykonania prac p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341798 2020-02-26
godz. 00:00
Lubelskie SR/1/2020 W związku z realizacją projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” (dalej jako „Projekt”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)