Przetargi i zamówienia - Lublin - urządzenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7234098 2020-01-23
godz. 10:45
Lubelskie Budowa drogi gminnej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 113023L – ul. Jantarową (wraz ze skrzyżowaniem) do p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285199 2020-01-24
godz. 00:00
Lubelskie 96, 20-824 Lublin. 2.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odbioru odpadów przy pomocy własnego taboru specjalistycznego 2.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286231 2020-01-24
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie raportów z osiągniętych wskaźników rezultatu dla wskazanych projektów: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 styc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275687 2020-01-24
godz. 08:00
Lubelskie Rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Podkarczówka V 490 przy ul. Gipsowej w Kielcach – RE Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278456 2020-01-24
godz. 08:00
Lubelskie Zad 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wielorodzinnego z usługami i garażem przy ul. Orkana w m. Kielce dz. nr 1273...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7252407 2020-01-24
godz. 09:00
Lubelskie Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie oraz podległ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282794 2020-01-24
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów włókninowych i opatrunk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277977 2020-01-24
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7295969 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie 153_2020 Rurki porcelanowe do piecy muflowych odporne na temp. powyżej 900stopn.(długość 50cm, średnica wewnętrzna 18mm, średnica ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282756 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej oraz dostawy towarzyszące realizowane na potrzeby: • Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294012 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Zakup leżaków drewnianych 1. Leżak - #1 4550 szt. 2. Leżak - #2 2400 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285816 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Tekturowe nosidełka na 6 kufli 1. Nosidełko na 6 kufli – wymiar wg wykrojnika, fala E/białe/offset, gr 570g; nadruk CMYL+ lakier ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282786 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa polegająca na organizacji wizyt studyjnych i praktycznych zadań projektowych wraz z zapewnieniem mentorów oraz udział przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7268823 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa ochrony fizycznej i technicznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286350 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Zakup leżaków drewnianych 1. Leżak - #1 4550 szt. 2. Leżak - #2 1200 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7279526 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa polegająca na organizacji wizyt studyjnych i praktycznych zadań projektowych u pracodawcy wraz z zapewnieniem mentorów oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7277760 2020-01-24
godz. 10:30
Lubelskie „Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin” Numer referencyjny: MZŻ.253-1/20 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282508 2020-01-24
godz. 10:30
Lubelskie Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych na terenie miasta Lublin do samochodów służbowych użytkowanych przez Powiatową Sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288341 2020-01-24
godz. 11:00
Lubelskie Usługa prowadzenia stałej konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się w użytkowaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288387 2020-01-24
godz. 11:00
Lubelskie Usługa prowadzenia stałej konserwacji oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych znajdujących się w użytkowaniu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7264318 2020-01-24
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa na kablowe linii nN zasilanych od stacji transformatorowej SN/nN Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7280994 2020-01-24
godz. 11:30
Lubelskie Usługa wykonania przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278590 2020-01-24
godz. 11:30
Lubelskie Sukcesywna dostawa elementów montażowych do rur osłonowych: płozy, manszety i uszczelnienia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7289735 2020-01-24
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie odbojników z drewna na V piętrze Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7288365 2020-01-24
godz. 12:00
Lubelskie Usługa: Nadzór autorski i serwis oprogramowania RIS i PACS Alteris Nadzór autorski i serwis oprogramowania RIS i PACS Alteris.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286140 2020-01-24
godz. 12:00
Lubelskie Zakup namiotów typu altana 3x3 Perł Browary Lubelskie S.A. 1. Namiot Altana 3x3m z grafiką - #1 11 szt. 2. Namiot Altana 3x3m z g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7240928 2020-01-24
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie i montaż liternictwa na obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Numer referencyjny: AZP-240/PN-p30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286242 2020-01-24
godz. 13:00
Lubelskie PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Usługa mobilnego dostępu do sieci Internet- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290554 2020-01-24
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PUB/10-2020/DZP-z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)