Przetargi i zamówienia - Lublin - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8478472 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Usługa w zakresie wywozu segregowanych odpadów komunalnych i innych nieczystości stałych wywóz odpadów komunalnych, utylizacja akt, wywóz odpadów pokasacyjnych, odpadów budowlanych, liści -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482586 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Usługa gospodarowania odpadami komunalnymi z Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gospod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485670 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie 1.1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468704 2021-11-15
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, szaletów miejskich oraz cmentarzy komunalnych przy ulicy Białej 3 oraz ul. Droga Męczenników M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8486296 2021-11-22
godz. 00:00
Lubelskie Wykonywanie usługi wywozu odpadów stałych z nieruchomości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w 2022 roku. Wywóz nieczystości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8489054 2021-12-01
godz. 09:00
Lubelskie Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Numer referencyjny: EO/EG- 2722/LVIII/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi: usługa odbioru, transportu i unieszkodl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)