Przetargi i zamówienia - Lublin - projekt drogowy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8107096 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107200 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119216 2021-05-17
godz. 00:00
Lubelskie Określenie powierzchni zajęć pasa drogowego drogi krajowej nr 48 w m. Dęblin wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej tych za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122539 2021-05-24
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul.Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie osiedla Nowy Felin, na odcinku od skrzyżowania z ul.Doświadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122714 2021-05-24
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134473 2021-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg i parkingów w m. Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096644 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa od km 6+714 (granica m. Chełm) do km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111594 2021-05-31
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obwodnicy północnej Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm–Hrubieszów–Witków–Dołhobyczów – granica państwa Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113006 2021-06-07
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn od km ok. 47+960 do km ok. 77+316 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128200 2021-06-11
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentów przet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)