Przetargi i zamówienia - Lublin - sprawozdania finansowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8399688 2021-09-29
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8367135 2021-09-30
godz. 00:00
Lubelskie Badanie sprawozdań finansowych należy przeprowadzić w terminie do dnia 31 marca każdego następnego roku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8384118 2021-10-04
godz. 15:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i rok 2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8370461 2021-10-15
godz. 00:00
Lubelskie Badanie: -Sprawozdania finansowego Spółki Lubelskie Dworce S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku wraz ze sporządzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416077 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, sporządzenie sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych wraz z opini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)