Przetargi i zamówienia - Lublin - armatura - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7658720 2020-10-07
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705753 2020-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach programu lekowego – Niotynibum Numer referencyjny: EO/LA-2722/LXVIII/20 Nilotyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7760346 2020-10-29 Lubelskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn. Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 82 w KM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7766077 2020-10-29 Lubelskie Wykonanie przeglądów okresowych urządzeń energetycznych zainstalowanych na wyszczególnionych obiektach mostowych zlokalizowanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770782 2020-10-29 Lubelskie Poszukuję brygady brukarzy - Lublin Poszukuję brygady brukarzy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765569 2020-10-29
godz. 08:45
Lubelskie „Dostawa leków różnych (Cyclophosphamide, Melphalanum, Tamoxifen) na potrzeby COZL”. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3412/PN-166/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7761288 2020-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Budowa przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów – Zgłobień, Rzeszów ul. Jachowicza, Mogielnica, Piątkowa - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767356 2020-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Lider zawodowiec Zakup i dostawa mebli fryzjerskich do pracowni fryzjerskiej Technikum „Lider” w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769879 2020-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Usługa wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego wyceny szkody wyrządzonej przez bobra europejskiego na nieruc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767321 2020-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy DROG-TECH SP. Z.O.O poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu z dodatkiem odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778687 2020-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji w Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768449 2020-10-29
godz. 09:45
Lubelskie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7767946 2020-10-29
godz. 09:45
Lubelskie Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z dróg publicznych, w strefach zamieszkania oraz w s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7719865 2020-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych. Numer referencyjny: Zp 2130-23...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770122 2020-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawu specjalistycznych odczynników do przygotowywania próbek na potrzeby grantu badawczego w Pracowni Zastosowań Metod ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770034 2020-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa akcesoriów laboratoryjnych (kolumny chromatograficznej) na potrzeby grantu badawczego realizowanego w Interdyscyplinarnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770389 2020-10-29
godz. 10:00
Lubelskie UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I PROCEDUR ENDOSKOPOWYCH DLA PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBEL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765387 2020-10-29
godz. 10:00
Lubelskie usługa ochrony osób i mienia świadczona dla potrzeb prokuratury Regionalnej w Lublinie w budynku przy ul. Głowackiego 13 Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770032 2020-10-29
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa specjalistycznych kolumn chromatograficznych na potrzeby projektu Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750753 2020-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Wesołówka Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.14.2020.db Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762137 2020-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy Numer referencyjny: 60/74/20/SZP/U Wartość bez VAT: 1 046 244.11 EUR Świadczenie usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768488 2020-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa macierzy dyskowej oraz konfiguracja klastra niezawodnościowego z macierzy dostarczanej oraz macierzy pracującej w infrastr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769413 2020-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Mechaniczne odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi w sezonie zimowym 2020/2021 1. Mechaniczne odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765585 2020-10-29
godz. 12:00
Lubelskie wykonanie usługi polegającej na kompleksowym wykonaniu Serwisu Internetowego oraz Bazy Danych Numer referencyjny: ZP.271.7.2020 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768454 2020-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla komórek organizacyjnych UMWL w Lublinie w 2021 r. z pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7773194 2020-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769918 2020-10-29
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa sprzętu dla 255 instytucji tj.: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7723611 2020-10-29
godz. 23:59
Lubelskie Badania celowe dla MT Legal Wynajem Wielkoformatowej drukarki 3D przez okres 23 miesięcy. Urządzenie do automatycznego nakładania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776284 2020-10-30
godz. 00:00
Lubelskie Naprawa uszkodzonych podzespołów trzech stacji meteorologicznych w ramach zadania związanego z utrzymaniem urządzeń Systemu Zarząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7776264 2020-10-30
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa oprogramowania do zarządzania pracowniami komputerowymi dla szkół na 213 stanowisk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)