Przetargi i zamówienia - Lublin - przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6764520 2019-05-20 Lubelskie Wycena szacunkowa celem ustalenia wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonieniu wykonawcy usługi opracowania „Diagnozy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6753790 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na wymianie urządzeń w stacjach 110/15kV w podziale na 4 zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754576 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Łódź w podziale na 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754575 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754567 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa narzędzi dla elektromontera.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757749 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Części zamienne 1. Zawór ssący ICM40 z napędem 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758493 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łowicz. Łowicz, ul. Armii Krajowej - moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758494 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej - Przyłączenie budynku mieszkalnego w m. Skierniewice, ul. Łódzka, dz. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761923 2019-05-20
godz. 09:00
Lubelskie SZNSPZOZ.N-ZP-373-36/19 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu na potrzeby zaopatrzenia oraz transportu o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6746633 2019-05-20
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa środków do dezynfekcji Numer referencyjny: DZP/PN/31/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6711056 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Numer referencyjny: ZP/5/2019 Urządzenia medyczne IW zakres pakietu wchodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6744734 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż podnośnika samochodowego czterokolumnowego SDO-5 wraz z podnośnikiem przejezdnym w RE Lublin-Miasto

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6746964 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej dla 3 zadań na terenie działania RE Lublin Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751204 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa leku Cepe cytabina na potrzeby COZL Numer referencyjny: COZL/ZPZ/MK/3412PN-44/19 Dostawa leku Cepecytabina.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6755394 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka przyjętego uchwałą nr XXXIII/269/2001 Ra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762112 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawu homogenizatorów tkankowych, szklanych o objętości 1-2ml do rozdrabniania próbek biologicznych na potrzeby grantu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764329 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonania prac usunięcia stwierdzonych usterek w systemach wentylacyjnych: Budynek Collegium Uniwersum: - zakup wraz z wymianą sił...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770413 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonania prac usunięcia stwierdzonych usterek w systemach wentylacyjnych: Budynek Collegium Uniwersum: - zakup wraz z wymianą sił...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770573 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie 1429_2019 Strzykawka mikrolitrowa do HPLC, poj. 50µL, igła niewymienna, Typ 3-płaska (22s/51/3), np. nr kat. : 1705N lub produkt r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770569 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie 1428_2019 Eter laurylowy glikolu polioksyetylenowego Brij 35 cz.d.a 1 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6770564 2019-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Nożyk/skalpel zaopatrzony w aluminiowy trzonek i nasadkę ochronną z tworzywa sztucznego zabezpieczającą ostrze; W komplecie min.4 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6753917 2019-05-20
godz. 10:30
Lubelskie PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI Numer referencyjny: IGM-ZP.272.12.2019.AW1 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest spor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6744735 2019-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie I: „Budowa linii kablowej 15 kV Przemyśl-Trójczyce od proj. słupa nr 89a/7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754096 2019-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Głusk” Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6754220 2019-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa wody źródlanej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6759119 2019-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa serwerów 1. Serwer 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6729451 2019-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części Numer referencyjny: AZP/PNO/13/20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755348 2019-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa kserokopiarek wraz ze świadczeniem kompleksowych przeglądów serwisowych w okresie rękojmi i gwarancji dla KWP w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6762121 2019-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia 4 szkoleń wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” w ramach działania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6743607 2019-05-20
godz. 12:00
Lubelskie „Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych Oddziałowi terenowych jednostek organizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)