Przetargi i zamówienia - Lublin - obiekty małogabarytowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7920656 2021-01-22 Lubelskie Przejęcie obowiązku udzielania ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy SPSK-4 w w zakresie czterech poniższych zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927227 2021-01-22
godz. 08:00
Lubelskie Detektor przenośny wielogazowy: tlenek węgla (CO), siarkowodór (H2S), gazy łatwopalne, tlen O2) - 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891476 2021-01-22
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa preparatów stosowanych w żywieniu na potrzeby pacjentów COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3411/PN-195/20 Koncentrat or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7891460 2021-01-22
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych stosowanych w COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/MBK/3411/PN-206/20 1Dostawa produktów leczniczych s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7920902 2021-01-22
godz. 09:00
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej metody ortodontycznej opartej na transparentnych nakładkach z tworzywa polimerowego, w gabinecie stomatolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921119 2021-01-22
godz. 09:00
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej metody ortodontycznej opartej na transparentnych nakładkach z tworzywa polimerowego, w gabinecie stomatolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929292 2021-01-22
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa membrany wzmocnionej do regulatora różnicy ciśnień SAMSON typ 45-2, DN=20 mm - 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892306 2021-01-22
godz. 09:30
Lubelskie Usługa polegająca na koszeniu traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7908654 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Puławach: Przebudowa istniejącej wiaty magazynowej ze zmianą sposobu użytkowania na magazyn z wewnętrzną linią zasilającą (W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916659 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919701 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Wybór wykonawcy usługi szkoleniowej, w tym wybór kadry dydaktycznej (wykładowcy/instruktora) do przygotowania i przeprowadzenia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920653 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Przejęcie obowiązku udzielania ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w dziedzinie neurochirurgii, w zakresie poniższych zadań konkursowych: ZADANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921680 2021-01-22
godz. 10:00
Lubelskie Droga do niezależności! Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie następującego szkolenia zawodowego dla jedne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928135 2021-01-22
godz. 10:30
Lubelskie Świadczenie usług naprawy sterowników TAC Xenta na potrzeby LPEC S.A. przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877026 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.3.2020.mc Zamówienie polega na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906012 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów do sterylizacji Numer referencyjny: DZP/PN/72/2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do steryliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912374 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa papierowych artykułów higienicznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Numer referencyjny: UM-ZP-262-76/20 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928136 2021-01-22
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa wodomierzy na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888952 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy Audio System Sp. z o. o. poprzez inwestycje w innowacyjne technologie 
i urządzenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7920652 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii i Medycyny Nuklearnej w SPSK-4 wg poniższego zakresu: a) wykonywania proce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905778 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Remont i modernizacja trzech kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927884 2021-01-22
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne polegające na odpłatnym wykonywaniu zadań na rzecz Udzielającego Zamówienie przez lekarzy posiadających spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916615 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916617 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916618 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916619 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916620 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916623 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916661 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916664 2021-01-22
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 851100000-3-Usługi szpitalne i podobne, 851...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)