Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. realizacji: podkarpackie - artykuły, osprzęt, Poligrafia, Wydawnictwa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6891343 2019-07-18
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2/06/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej zaprojektowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6891346 2019-07-18
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2/06/2019 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług specjalistycznych obejmujących: sporządzenie ekspe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887708 2019-07-18
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15kV Bircza-Obwodowa 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892183 2019-07-19
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii marketingowej na Facebooku/Instagramie”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893544 2019-07-19
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej opracowanie oraz wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894676 2019-07-19
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii automatycznego raportowania zmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894677 2019-07-19
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii mierzenia efektywności organizacji oraz zarządzania f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887689 2019-07-19
godz. 09:00
Lubelskie Roboty budowlane – modernizacja sieci SN nN Usarzów gm. Lipnik, Gliniany gm. Ożarów, Słupiec Łubnice – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6882959 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa systemu do pomiaru wnz i tan delta b2 PD60-2/TD – 3 zestawy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887706 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15kV Przemyśl-Głęboka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887707 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15 kV Bircza - Obwodowa 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896728 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Opracowaniu materiału promocyjnego w postaci filmu” dla jednego ze startupów będ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6897753 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 32UP Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie wojewó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6897783 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie USŁUGA - Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo zawodow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6886682 2019-07-22
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii SN 15 kV Radymno-Duńkowice cz. 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887705 2019-07-22
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa na kablową linii 15 kV Bircza-Krzywcza od słupa nr 27/262 do projekto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6859054 2019-07-22
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sandomierskiej 20 w Nisku wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6898916 2019-07-22
godz. 12:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na montażu telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) w budynkach garażowych w Dębicy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904879 2019-07-23
godz. 00:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup modułów oprogramowania do inteligentnego zarządzania produkcją filmową. Cel zamówienia Celem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892067 2019-07-23
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przyłączy niskiego napięcia na terenie działania RE LEŻAJSK PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - objęte umową ramową

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892062 2019-07-23
godz. 11:00
Lubelskie Budowa parkingu oraz modernizacja części ogrodzenia i pomieszczeń budynku PE Wojsławice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892063 2019-07-23
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej w m. Tarnogóra Kolonia, dz. nr 89/1, 677/3 gm. Izbica, realizowane w systemie „zaprojektuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6902458 2019-07-24
godz. 00:00
Lubelskie Kompleksowe analizy MES, optymalizacja materiałowa i ilościowa urządzenia do samodzielnego pokonywania schodów przez osoby porusza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904848 2019-07-24
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 5/2019/3.2.2 dotyczy: zakup specjalistycznej maszyny (modułu mieszania) Przedmiotem zamówienia jest zakup, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904838 2019-07-24
godz. 00:00
Lubelskie Usługa - przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb Uczestnika projektu i opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895314 2019-07-24
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15 kV Przekopana - Monte Cassino

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895315 2019-07-24
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15 kV Przemyśl - TG Maćkowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890428 2019-07-25
godz. 12:30
Lubelskie Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku akumulatorowni nr 11 z częścią warsztatową w Rzeszowie przy ul. Lw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889999 2019-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie 6 budynków mieszkalnych na dz. nr 5772/2, 5772/4, 5772/6, 5772/8, 5772/10, 57...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889998 2019-07-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie 5 budynków gospodarczych na dz. nr 173, 165, 40, 166/2, 166/1 w m. Lubaczów p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)