Przetargi i zamówienia - Lublin - artykuły, osprzęt, Poligrafia, Wydawnictwa, Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6840899 2019-07-17 Lubelskie Zlecę skucie tynków - Lublin Zlecimy skucie tynków - 5000 m. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890974 2019-07-17 Lubelskie Kategoria: Samochody Skoda yeti Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Zawiercie , Polska Dystans: 300.00 km Opis przesył...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892099 2019-07-17 Lubelskie Zapewnienie usługi streamingu IP tj. przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję obrazu video i audio z urządzeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892302 2019-07-17 Lubelskie 415/D/2019 Dostawa pomp insulinowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6893044 2019-07-17 Lubelskie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, LABORATORYJNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, ŻELU KRZEMIONKOWEGO ORAZ ZLEWEK BOROKRZEMOWYCH dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833567 2019-07-17
godz. 07:45
Lubelskie Dostawa sprzętu do angiografii i zabiegów naczyniowych – część II (neuroradiologia) - 14 zadań Numer referencyjny: EDZ.242-72/19 M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887692 2019-07-17
godz. 08:30
Lubelskie Wykonanie robót: modernizacja sieci SN 15 kV relacji Góra Kalwaria - Piaseczno oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV nr 1114 Ką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887693 2019-07-17
godz. 08:30
Lubelskie Wykonanie robót: Przegląd i pomiary na liniach elektroergetycznych 110 kV na terenie RE Wyszków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887695 2019-07-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót w zakresie budowy linii kablowej SN, stacji trafo, linii kablowych nN ze złączami kablowo- pomiarowymi w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887696 2019-07-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót w zakresie budowy powiązania ciągów liniowych SN-15 kV Dylewo-Myszyniec i Dylewo-Charciabałda pomiędzy miejscowośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887697 2019-07-17
godz. 09:00
Lubelskie Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontrahenta (R00103) w miejscowości Oleksianka, gm. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887698 2019-07-17
godz. 09:00
Lubelskie Projekt zasilania rezerwowego wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy dla kontrahenta S00152 w podziale na 2 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892058 2019-07-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Żyrardów, z podziałem na 4 zadania:Zadanie 1:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836290 2019-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z usługą utrzymania ciągłości pracy dzierżawionych urządzeń w Gminie Lublin Numer referencyjny: ZP-P-I.271.63.2019 Ta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6885613 2019-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż tablic pamiątkowych naściennych dla trzech urzędów skarbowych o lokalizacjach: a) Urząd Skarbowy w Białej Podlask...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889346 2019-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889994 2019-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z demontażem starych jednostek i utylizacją wyeksploatowanych na potrzeby Oddziału...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892427 2019-07-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego ” (PUB/57-2019/DOP-a)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820072 2019-07-17
godz. 10:15
Lubelskie Kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego w budynku kuchni szpitalnej „E-13” wraz z przeszkoleniem p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6873131 2019-07-17
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa elementów ciepłomierzy ultradźwiękowych przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, z podziałem na 4 zadania: Zadanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887753 2019-07-17
godz. 11:30
Lubelskie Wykonanie 2 operatów szacunkowych, w tym 1 operatu określającego wartość udziału Skarbu Państwa w nieruchomości zabudowanej i 1 op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854951 2019-07-17
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie remontu balkonów na budynkach w nieruchomościach przy ul. Nałkowskich 101,109, 111,115,117, ul. Samsonowicza 7, ul. Rome...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6882841 2019-07-17
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżuru w dni powszednie poza godzinami normalnej ordynacji tj. w go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894986 2019-07-17
godz. 12:00
Lubelskie świadczenie usługi wsparcia technicznego i subskrypcji producenta w opcji Production dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6899293 2019-07-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa lornetki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6862430 2019-07-18
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Paczki 1 paczka zulte belgia Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Zulte , 9870, Belgia Dystans: 1495.00 km O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6872460 2019-07-18
godz. 00:00
Lubelskie KO2/07/2019/1719 budowa hali produkcyjnej. Przedmiotem zapytania jest budowa hali produkcyjnej według dokumentacji technicznej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6875471 2019-07-18
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 39 kW Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji foto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6875475 2019-07-18
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1 /RPLU.09. 04/2019 Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie prac adaptacyjnych, zakup i dostawa niezbę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6875478 2019-07-18
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/RPLU.09. 04/2019 Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie prac adaptacyjnych, zakup i dostawa niezbęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)