Przetargi i zamówienia - Lublin - odzież ochronna i robocza - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6741203 2019-05-24 Lubelskie Kategoria: Paczki Zmywarka w kartonie Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Ostrów Wielkopolski , 63-400, Polska Dystans:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6741429 2019-05-24 Lubelskie Kategoria: Inne przesyłki, Inne Felgi z oponami Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Legnica , Polska Dystans: 546.00 km...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780721 2019-05-24 Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PUB_67_2019_DOP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6717428 2019-05-24
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych, leków onkologicznych oraz Pregabalinu na potrzeby COZL Numer referencyjny: (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-37/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6754573 2019-05-24
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacje zabezpieczeń w stacjach WN/SN – w podziale na 2 zadania:Zadanie 1 – „St. 110/15 kV Kozuby - wymiana zabezpieczeń 15 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768581 2019-05-24
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usługi dostawy wraz z ułożeniem darni na Stadionie Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 w Lublinie. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6783848 2019-05-24
godz. 09:00
Lubelskie Dostawę nośników danych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6753791 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej polegających na modernizacji budynków wnętrzowych stacji transformatorow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758495 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Budowa powiązania linią kablową SN 20kV pomiędzy odgałęzieniami linii WRS Szypliszki-Oszkinie z odgałęzieniem linii RPZ Sejny-Sank...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760663 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Pomiar rezystancji uziemień dla wytypowanych słupów linii SN. Wykonanie pomiarów napięć rażenia w RE Biała Podlaska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6761642 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Roboty modernizacyjne na stacjach kubaturowych SN/nN w RE Lublin Teren w podziale na 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768422 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części. Numer referencyjny: AZP/PNO/12...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6758706 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: Podniesienie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775236 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego dostawy 1 sztuki (słownie: jednej) żurawia samojezdnego używanego, sprawnego technicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777422 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi dostępu do przewodowego Internetu w Pracowni Terenowej w Lublinie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780790 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie 1577_2019 1 Kwas siarkowy(VI) min.95%CZDA, POCH (Avantor) (op=2,5l) np. nr kat. 575000115 lub produkt równoważny 4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6780784 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie 1407_2019 1 Pipeta HTL, discovery Comfort DV5000, pojemność: 500-5000µl, np. nr kat. 4048 lub produkt równoważny 1 szt. 2 Pipeta H...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6781376 2019-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768019 2019-05-24
godz. 10:30
Lubelskie „DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE W RAMACH PROJEKTU „ELEKTRONICZNE ZARZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6751091 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie Adaptacja akustyczna Sali Koncertowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie [OP-IV.272.33.2019.AGP] Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757812 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG i stacji opisowych znajdujących się na stanie szpitala WSS w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6757585 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie budowy przyłączy kablowych niskiego napięcia w systemie „pod klucz” dokumentacja projektowa i wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6767420 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa laboratoryjnej pompy strzykawkowej z akcesoriami na potrzeby Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6753095 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA POMP INSULINOWYCH - 10 kompletów Numer referencyjny: EDZ.242-59/19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp insulinowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6736260 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE IGŁY, ODPADY MEDYCZNE i WYCINKI ORAZ KOCY OGRZEWAJĄCYCH Numer referencyjny: EDZ.242-44/19 Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6773735 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa projektora multimedialnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777182 2019-05-24
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6745252 2019-05-24
godz. 12:00
Lubelskie ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania: 1. Konsultacji okulistycznych dla dorosłych 2. Konsultacji neurologiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6753871 2019-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.12.2019 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6760500 2019-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa artykułów żywnościowych Numer referencyjny: SP2.Kśw.261.1.2019 Przedmiotemzamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)