Przetargi i zamówienia - Lublin - Ekonomia, prawo i organizacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8475853 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pomocy publicznej i de minimis

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476655 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej oraz pozyskanie inwestora dla TribeP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478827 2021-10-28
godz. 23:59
Lubelskie ,,Internacjonalizacja oferty firmy Bio-Novum Sp. z o.o.” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie n/w usług zaplanowanych w ramach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416077 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, sporządzenie sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych wraz z opini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8495850 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie studium wykonalności dla 3 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lala 2014-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481582 2021-11-05
godz. 12:00
Lubelskie Wycena cyfryzacji procesów magazynowych jako rozszerzenie MSDAX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8487932 2021-11-05
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin (miasta na prawach powiatu) za 2021 rok, 2022 rok i 2023 rok, które zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8496026 2021-11-05
godz. 16:00
Lubelskie Seniorzy w Gminie Baranów Warsztaty komputerowe, w wymiarze (3 grupy liczące 10 osób) łącznie 90 godzin przez okres trwania proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8496027 2021-11-05
godz. 16:00
Lubelskie Klub Seniora w Gminie Wilkołaz Zajęcia wokalne, w wymiarze (208 godzin dla 1 grupy liczącej 10-12 osób przez okres trwania projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)