Przetargi i zamówienia - Lublin - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8474948 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Chełmie. Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych. Część 1: - Zadanie nr 1 – Obwód Drogowy w ChełmiePrzedmiotem zamówienia jest ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnież...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474660 2021-10-29
godz. 09:30
Lubelskie Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych sezonie 2021/2022 w RDW Zamość - zadanie nr 3 Obwód Drogowy w Zamościu Usługi ustawienia i zdejmowania zasłon przeciwśnieżnych w sezo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471061 2021-11-03
godz. 09:30
Lubelskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 848 Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn od km 2+550 do km 2+850 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8495259 2021-11-03
godz. 11:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe na usługi porządkowe dla Perła Browary Lubelskie S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471022 2021-11-03
godz. 13:00
Lubelskie Naprawa drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug w km 85+271-86+620, 88+000-88+349 i 89+186-90+200. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy drogi przywałowej wału przeciwp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421281 2021-11-15
godz. 12:00
Lubelskie Budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.12.2021.mc Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest wykonanie robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492138 2021-11-18
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Hrubieszowie. Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w 2022 r. Część 1: Usługi polegające na stałej konserwacji urządzeń sterowniczych ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8493717 2021-11-26
godz. 09:00
Lubelskie Rozbudowa skrzyżowania ul. J. Franczaka Lalka, ul. Gen. S. Skalskiego, ul. K. Jagiellończyka w Lublinie wraz z robotami towarzyszą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)