Przetargi i zamówienia - Lublin - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8481390 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Dzierżawa 22 urządzeń filtrujących wodę na potrzeby UMWL w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467914 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie usługi związanej z czyszczeniem ujęcia wody powierzchniowej wraz z wykonaniem pomiarów batymetrycznych nad Zalewem Zemborzyckim w latach 2022 ÷ 2023 dla PGE EC SA Oddział Elektroci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476378 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera (W2), ul. Nadbystrzyckiej (W12) oraz ul. Azaliowej (W31b) w Lublinie. 1. Zakres za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476483 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wewnętrznych (instalacja wodno - kanalizacyjna) w ramach adaptacji budynku na pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467552 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Collegium Pathologicum – Miejscowe odwodnienie patio, wykonanie studni chłonnej i naprawa izolacji naroża 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na odwodnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468932 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Collegium Pathologicum – Miejscowe odwodnienie patio, wykonanie studni chłonnej i naprawa izolacji naroża

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8483171 2021-11-08
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wewnętrznych (instalacja wodno - kanalizacyjna) w ramach adaptacji budynku na pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8494226 2021-11-08
godz. 10:00
Lubelskie COZL/DZP/MJ/3413/Z-148/2021 WYKONANIE ZŁOŻA Z WĘGLA AKTYWNEGO W INSTALACJI WODY BASENOWEJ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 WYKONANIE ZŁO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)