Przetargi i zamówienia - Lublin - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8108534 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski, Kazimierzówka w ramach projektu „Modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Głus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096458 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej w Łomnej. Przedmiotem zamówienia są roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122265 2021-05-17
godz. 09:45
Lubelskie Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. w podziale na zadania 1-2 Część 1 ZADANIE NR 1 Materiały hyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110706 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Hrubieszowie. Czyszczenie separatorów i osadników wraz z dokonaniem przeglądów. Część 1 Zakres usług obejmuje wykonanie usług – czyszczenie, przegląd separatorów zanieczyszczeń i osad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125631 2021-05-18
godz. 09:45
Lubelskie Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. w podziale na zadania 1-14 Część 1 ZADANIE NR 1 Armatura wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127903 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie „Rozbiórka tam bobrowych na terenie działalności Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu - 4 części” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka tam bobrowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128504 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099446 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Rykach – 2 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.17.2021 Wartość bez VAT: 50 977.01 PLN Utrzymanie wału przeciwpowodziowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129414 2021-05-28
godz. 11:00
Lubelskie Kompleksowa obsługa technologiczna pływalni krytej Centrum Kultury Fizycznej UMCS Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej obsługi technologicznej pływalni krytej Centrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105351 2021-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łęcznej – 4 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.15.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzekach na terenie dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131237 2021-06-11
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie Kanału Wieprz–Krzna w km 73+020 – 139+880 Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.26.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania Kanału Wieprz–Krzna na obszarze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128156 2021-06-16
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim – 3 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.25.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na rzekach na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128163 2021-06-16
godz. 10:00
Lubelskie „Utrzymanie rzek i zbiorników na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie” – 9 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.22.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzekach i z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128155 2021-06-16
godz. 11:00
Lubelskie Utrzymanie rzek i zbiornika na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie – 3 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.21.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzekach i zbio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)