Przetargi i zamówienia - Lublin - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8114505 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby IAS w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123478 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123474 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127903 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie „Rozbiórka tam bobrowych na terenie działalności Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu - 4 części” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka tam bobrowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129441 2021-05-25
godz. 09:00
Lubelskie Wyk. usługi wywozu wód odciek. ze Skład. Odpad. w Rokitnie gm. Lubartów do Punktu Zlewn. Nieczyst. Ciekł. w Lublinie lub do Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie w okresie 12 m-cy od zawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125301 2021-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: OZ/241/8/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128238 2021-06-11
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej Numer referencyjny: DZP/PN/18/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)