Przetargi i zamówienia - Lublin - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8471452 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic i hydrantów w budynkach Sądu Rejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475320 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądu i napraw systemów zabezpieczających na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych. Zamawiający dok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473675 2021-11-02
godz. 00:00
Lubelskie Wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy systemu rejestracji czasu pracy (dalej RCP), w oparciu o wcześniej uzgodniony i przygoto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478028 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę obiektu oraz obsługa portierni w budynku administracyjnym wraz z ochroną taboru trak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482012 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie Zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem, tj.- 39 szt. paralizatorów elektryczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468675 2021-11-03
godz. 11:00
Lubelskie „Usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943). Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku” 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8489279 2021-11-10
godz. 13:00
Lubelskie RFP – na wykonanie pomiarów i badań infrastruktury torowej na bocznicach kolejowych użytkowanych przez PKP CARGO S.A Dozorowanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)