Przetargi i zamówienia - Lublin - Ochrona - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8088918 2021-05-12
godz. 00:00
Lubelskie Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy (dalej RCP), w oparciu o wcześniej przygotowany projekt. Po zakończeniu prac wdrożeniowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107308 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie usług przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych stałych urządzeń gaśniczych gazowych [HFC 227ea (FM200)] w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127265 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Naprawa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4d.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122581 2021-05-18
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa i montaż systemów bezpieczeństwa dla Archiwum Państwowego w Lublinie Część 1 1. Na przedmiot zamówienia składa się:1.1. Dostawa i montaż systemów bezpieczeństwa do Archiwum Państwow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116435 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów sygnalizacji pożaru[SSP] oraz współdziałających z nimi instalacji i systemów przeciwpożarowych w obiektach PGE Dystry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119629 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw stałych urządzeń gaśniczych gazowych [HFC 227ea (FM200)] w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107127 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji techni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119630 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw systemów sygnalizacji pożaru[SSP] oraz zależnych i współdziałających z nim innych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123109 2021-05-21
godz. 23:59
Lubelskie Nowe produkty w polskiej farmacji weterynaryjnej Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia serwerowni wraz z robotami budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124723 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów i innego sprzętu gaśniczego w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w latach 2021-2023.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128504 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie napraw gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)