Przetargi i zamówienia - Lublin - Energia odnawialna (OZE), Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6841614 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Żyrardów, z podziałem na 5 zadań:Zadanie 1: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812168 2019-06-24
godz. 10:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kaczeńcowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer referencyjny: ZP-PS....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834259 2019-06-25
godz. 00:00
Lubelskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową mostu przez rz. Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Szczebrzesz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817611 2019-06-25
godz. 09:00
Lubelskie Prace projektowe - modernizacja i przebudowa sieci SN i n/N Gałkowice Ocin, Ruszcza-Rybitwy, Zalesie, Wilkowa – 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817610 2019-06-25
godz. 09:00
Lubelskie Prace projektowe - budowa powiązań LSN w msc. Jabłonica, Kurozwęki, Połaniec, Ruda Wymysłów – 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817609 2019-06-25
godz. 09:00
Lubelskie Prace projektowe - budowa stacji transformatorowej oraz przyłączy kablowych n/N wraz z złączami kablowo-pomiarowymi - przyłączanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778939 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych – Zarząd Zlewni Zamość 2 części Numer referencyjny: LU.ROZ.281.8.2019 Wartość ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824515 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 8 zadań częściowych na terenie RE 3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801213 2019-06-25
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przebudowy odcinka istniejącej linii 15kV WLM-Radzymin na linię kablową 15 kV oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826182 2019-06-25
godz. 11:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach Numer referencyjny: 50/41/19/SZP/B 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846812 2019-06-26
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej dla zadania pn. „RPZ Kruszów - ochrona ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801218 2019-06-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przebudowy linii napowietrznej 15kV PMC Nasielsk na linię kablową 15kV oraz na wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801212 2019-06-26
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przebudowy odcinka istniejącej linii 15kV WLM-Radzymin na linię kablową 15 kV oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838452 2019-06-27
godz. 00:00
Lubelskie Dokonanie okresowych kontroli, przeglądów i czynności konserwacyjnych dokonanie okresowych kontroli, przeglądów i czynności konser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824509 2019-06-27
godz. 09:00
Lubelskie PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej odbiorcy przy ul. Mazurskiej dz. nr 618 w Kielcach RE Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838674 2019-06-27
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838275 2019-06-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją PRZEDMIOT zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa efektywności ZAMÓWIENIA energe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842966 2019-06-27
godz. 10:00
Lubelskie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na ekspozycje zabytkowego mostu wraz z pełnieniem nadzoru autorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849496 2019-06-28
godz. 00:00
Lubelskie Obsada stanowiska Specjalisty ds. B+R w formie umowy zlecenia w ramach projektu POIR 1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest obsada st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846816 2019-06-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektu ogrodzenia zewnętrznego PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin od strony ul. Elektrycznej w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828987 2019-06-28
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadaniaModernizacja linii SN 15 kV i nN 0,4 kV w miejscowości Hawłowice, stacje Hawłowice...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835303 2019-06-28
godz. 13:00
Lubelskie Opracowanie Projektu Budowlanego termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul.Kleniewskich 6 i 8 oraz Hirszfelda 5 w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838676 2019-07-01
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe w branży elektroenergetycznej - 8 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828983 2019-07-02
godz. 09:00
Lubelskie PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 6 budynków przy ul. Prochownia w Kielcach dz. 209/4, 210/4 – RE Kielce

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846817 2019-07-02
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 1 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6850212 2019-07-03
godz. 09:00
Lubelskie „Zarządzanie projektem pn. Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847562 2019-07-04
godz. 00:00
Lubelskie Instalacje elektryczne - Termomodernizacja budynku handlowo – usługowo – biurowego przy ul. Słowackiego 2 W Puławach Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852903 2019-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami do uzyskania decyzji ZRID, projektu wykonawczego, pełnienie nadzoru autorskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851956 2019-07-05
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, nN, złącza kablowego SN i stacji transformatorowej napowietrznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852770 2019-07-08
godz. 09:00
Lubelskie PBW przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ujęcia wody na działce 3/3 w miejscowości Edwardów gm. Chynów - RE Grójec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)