Przetargi i zamówienia - Lublin - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8117960 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przeprowadzenie ana...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117958 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie PoC systemu sensorycznego wbudowanego we wkładkę obuwn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117956 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na stworzeniu demon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111506 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: UM-ZP-262-12/21 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek Uniwersytetu Medy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122802 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa potencjostatu do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117929 2021-05-13
godz. 23:59
Lubelskie Innowacyjny bioprodukt umożliwiający tworzenie efektywnych programów ochrony roślin Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116184 2021-05-13
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie produktu leczniczego w formie FSMP wspomagającego układ immunologiczny w leczeniu chorób nowotworowych oraz chorób zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116326 2021-05-13
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie produktu leczniczego w formie FSMP wspomagającego układ immunologiczny w leczeniu chorób nowotworowych oraz chorób zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118811 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa okulografa stacjonarnego w ramach projektu "Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej" 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa okulografa stacjonarnego wraz z wyposażeniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106881 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dla Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Szczegółowy opis przedmiotu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111485 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: UM-ZP-262-13/21 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego. Przedmiot zamówienia obejmuje ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119275 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa spektrofotometru mikropłytkowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127326 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sit laboratoryjnych dostawa sit laboratoryjnych: 3 szt. o średnicy 30cm z obudową metalową ze stopu Ak o następujących wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129266 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa i instalacja systemu pomiarowego do twardościomierza dostawa i instalacja systemu pomiarowego mikrotwardościomierza: Syste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129276 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Naprawa prototypowego stanowiska eksperymentalnego z wirującym modelem rotatora śmigłowca według podanego opisu: - uszkodzenia w t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122689 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczej w zakresie izolowania komórek z pobier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123356 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej polegającej na wykonanie protot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089991 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych specjalistycznych, testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych i biochemicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134517 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań odczynnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129245 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa mikroskopu stereoskopowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130950 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych,laboratoryjnych materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127553 2021-05-21
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa blatów optycznych oraz materiałów do modernizacji wyciągarki światłowodów Część 1 Przedmiotem zamówienia w części 1 jest dostawa blatów optycznych o wymiarach 1000mm x 900mm x 100mm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133065 2021-05-21
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097423 2021-05-24
godz. 09:00
Lubelskie Systemy integracji niskokoherentnych źródeł światła z włóknami polimerowymi ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonywania zakresu czyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101435 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 33 cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102703 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych z podziałem na 33 części. Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/2/2021 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105443 2021-05-25
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług badawczych przez zespoły eksperckie na potrzeby realizacji projektu. Numer referencyjny: DZP.226.4 /ZP/U/2021 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług badawczych przez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096191 2021-05-25
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096712 2021-05-25
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096713 2021-05-25
godz. 23:59
Lubelskie Opracowanie i przetestowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specyficznych przeciwciał oraz urządzenia do szybkiej diagnostyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)