Przetargi i zamówienia - Lublin - Tereny zielone, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328022 2020-02-24 Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 2/2020/WP-edycja 2 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na realizację usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328057 2020-02-24 Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/2020/WP-edycja 2 Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie Zasady konkurencyjności na realizację usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328363 2020-02-24 Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 1/2020/PZ Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336105 2020-02-24 Lubelskie Opracowanie aplikacji mobilnej na potrzeby realizacji projektu „BEZPIECZNA RODZINA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336087 2020-02-24 Lubelskie Zapytenie ofertowe nr 1/MD/2020 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej i świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339166 2020-02-24 Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PN: "OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI KLASA TRZECIA" ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343615 2020-02-24 Lubelskie Wycena usługi bieżącego audytu prac Konsorcjum w celu weryfikacji poprawności realizacji umowy wraz z udziałem w procedurach odbio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326915 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie Roboty remontowe Osiedle Przyjaźni Dostawa i montaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynku zlokalizowanym przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329120 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Przysucha-Wieniawa na odcinku od projektowanej stacji transformatorowej Sokolniki Suche 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329118 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w m. Radoszyce, dz. nr 6421/2, 6420/2, 6421/1, 6420/1, 642...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329117 2020-02-24
godz. 08:00
Lubelskie 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków P2 w miejscowości Podchyby, dz. nr 35/2, gm. Mniów – RE Ska...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278364 2020-02-24
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sterylnych artykułów laboratoryjnych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/IV/20 Zadanie 1Płytki titracyjne PS 96 dołków, dno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7294736 2020-02-24
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych onkologicznych (Bleomycin, Cisplatin, Cladribine, Cytarabine, Dacarbazine, Doxorubicin, Epirubicin ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7333504 2020-02-24
godz. 09:45
Lubelskie Dostawa asortymentu medycznego różnego (maski anestetyczne, jednorazowe przystawki biopsyjne, baseny, kaczki , zastawki pojedyncze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7293851 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa sprzątania pomieszczeń wewnątrz budynków w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326293 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2020 r. na drogach wojewódzkich administrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327967 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku w GPZ Poniatowa EDA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329123 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329121 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN/nN na terenie działalności Rejonu Energety...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329383 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i usuwanie skutków przełomów w 2020 r. na drogach wojewódzkich administrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330145 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie: 1. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego ul. Puławska 15 w Lublinie; 2. Docieplenia elewacji budynku mieszkalnego u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330193 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej polegające na wykonywanie modernizacji instalacji uziemiających służącyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340459 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa nagród dla laureatów konkursów o tematyce BHP w gospodarstwie rolnym organizowanych dla dzieci i młodzieży wiejski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341406 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia kursów spawalniczych i przedłużenia kwalifikacji spawalniczych z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343215 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Zakup słupków i płotków metalowych 1. słupek do płotka metalowego malowany proszkowo 800 szt. 2. Płotek metalowy malowany proszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7345756 2020-02-24
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa książek przeznaczonych na nagrody rzeczowe. zakup i dostarczenie nowych książek: AUTOR, TYTUŁ ILOŚĆ Irena Kowalczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332881 2020-02-24
godz. 10:30
Lubelskie „Sporządzenie podziałów nieruchomości” Numer referencyjny: IGM-ZP.272.13.2019.MG1 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7336277 2020-02-24
godz. 10:45
Lubelskie Sukcesywna dostawa wody średniozmineralizowanej (500 do 1500 mg/l) w butelkach o pojemności 1,5l PET na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)