Przetargi i zamówienia - Lublin - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8471452 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic i hydrantów w budynkach Sądu Rejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482534 2021-10-29
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie okresowego przeglądu technicznego (tzw. rocznego przeglądu) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424285 2021-10-29
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 28+534 do km ok. 43+085”. Numer referencyjny: DZU.372.190.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471977 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i wykonanie robót w branży elektroenergetycznej dla zadania: GPZ Łosice - wymiana aparatury 110 kV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482728 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej remontu baraku nr 45 położonego na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482722 2021-10-29
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, niezbędnej do udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinforma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460537 2021-11-03
godz. 11:00
Lubelskie Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju – modernizacja obiektu 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju (II etap)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476378 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera (W2), ul. Nadbystrzyckiej (W12) oraz ul. Azaliowej (W31b) w Lublinie. 1. Zakres za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480289 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie przebudowy i rozbudowy kompleksu szklarniowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474698 2021-11-04
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinka istniejącej sieci elektroenergetycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492490 2021-11-05
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla wdrożenia zaleceń audytu BRD wykonanego dla inwestycji „Zaprojektowanie i budowa S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin” Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455642 2021-11-08
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi woj nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – gr państwa na odc od km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) do km 75+20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8492950 2021-11-09
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla potrzeb dygestoriów w budynkach Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, adres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456677 2021-11-16
godz. 11:00
Lubelskie „Awatary Miasta” – jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475766 2021-11-17
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn:Rozbudowa DW 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa od km ok. 27+820 (m.Białopole) do km ok. 50+000 (m. Hrubieszów) Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8494100 2021-11-17
godz. 11:00
Lubelskie Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim – modernizacja obiektu etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Opolu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466196 2021-11-19
godz. 11:00
Lubelskie „Awatary Miasta” – jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8485754 2021-11-22
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 6+141 do km ok.20+300 Numer referencyjny: DZU.372.210.2021.ms 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475787 2021-11-22
godz. 11:00
Lubelskie „Pełnienie nadzoru nad Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ” z podziałem na dwie części. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)