Przetargi i zamówienia - Lublin - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8105899 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105748 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zakres zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131086 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie w siedzibie Teatru Muzycznego i Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie usługi w zakresie obsługi technicznej, prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124246 2021-05-13
godz. 12:00
Lubelskie Usługa weryfikacji kosztorysów oraz odbioru wykonanych prac w ramach umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych-nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114116 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – dr nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do m. Bor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107096 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107200 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104701 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 7 zadań Wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 zadań na terenie RE Biała Podlaska: Zadanie nr 1: Jagodnica gm. Leśna Podlaska Zadanie nr 2: Pietrusy gm. Olszanka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105694 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie prace projektowe - 5 zadań Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107309 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119216 2021-05-17
godz. 00:00
Lubelskie Określenie powierzchni zajęć pasa drogowego drogi krajowej nr 48 w m. Dęblin wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej tych za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107937 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Pracowni Leków Cytostatycznych w Aptece Szpitalnej w bloku „B” WSS SP ZOZ w Lublinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i niezbędnym wypos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108118 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie „Remont pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Pracowni Leków Cytostatycznych w Aptece Szpitalnej w bloku „B” Wojewódzkiego Szpitala S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114392 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 2 zadania Zadanie nr 1: Krasew 20, budowa stacji słupowej i linii SN-nN Zadanie nr 2: Kraśnik, dz. nr 124/16 i 124/15

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114701 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w branży elektroenergetycznej w miejscowości Lublin, ul. Wojciechowska 1. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w branży elektroenerget...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081419 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie okresowych kontroli rocznych oraz pięcioletnich w budynkach należących do Skarbu Państwa, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie – 5 części Numer referencyjny: DZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116436 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114700 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - Choroszczynka gm. Tuczna (15-IP-MA-2021)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119549 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku nr 90, budynku nr 72 oraz sieci hydrantowej w budynku nr 90. Wykonanie inwentar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127057 2021-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy realizacji Projektu pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Pu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118052 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza SN do zasilenia Farmy fotowoltaicznej w m Kępa Borzechowska gm. Borzechów dz. nr 139, 140, 167, 168

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119631 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja proj. i roboty bud. - przyłączenie obiektu sił zbrojnych w m. Biała Podlaska dz. nr 2005/54

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118757 2021-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 5 zadań Prace projektowe dla 5 zadań w Rejonie energetycznym Kraśnik i Puławy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119287 2021-05-21
godz. 11:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133609 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalinówka i Abramowice Prywatne”(3) Część 1 Przedmiotem zamówienia jest opracowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122539 2021-05-24
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul.Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie osiedla Nowy Felin, na odcinku od skrzyżowania z ul.Doświadc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122714 2021-05-24
godz. 10:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” w Lublinie po stronie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134467 2021-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu programów inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę parku sprzętu technicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134473 2021-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowaniu programu inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg i parkingów w m. Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130615 2021-05-26
godz. 11:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza kablowego SN wraz ze złączem kablowym dla farmy fotowoltaicznej w m. Bychawa gm. Bychawa dz. nr 10/2, 11/2, 12/1, 12/2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)