Przetargi i zamówienia - Lublin - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8105899 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105748 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zakres zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122664 2021-05-13
godz. 13:00
Lubelskie DOSTAWA BATERII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118103 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie RFP – na remont odłączników sieci trakcyjnej w hali A i B PUT Skarżysko-Kamienna, ul. Piękna 27” Remont odłączników sieci trakcyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132937 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie Gniazdo na urządzenie 10/25 MOST.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114701 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w branży elektroenergetycznej w miejscowości Lublin, ul. Wojciechowska 1. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w branży elektroenerget...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131782 2021-05-20
godz. 09:30
Lubelskie ET.370.1.2021 Budowa linii kablowych zalicznikowych do zasilania automatów biletowych na przystankach komunikacji miejskiej w Lubl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118052 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza SN do zasilenia Farmy fotowoltaicznej w m Kępa Borzechowska gm. Borzechów dz. nr 139, 140, 167, 168

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119631 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja proj. i roboty bud. - przyłączenie obiektu sił zbrojnych w m. Biała Podlaska dz. nr 2005/54

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125546 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Cykliczne wykonywanie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji uziemiających (pomiarów napięcia rażenia i oględzin) dla wybranych stanowisk słupowych w napowietrznych lini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121925 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie wyłonienia wykonawców na usuwanie awarii w sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121926 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa jednorazowa materiałów niezbędnych do modernizacji pola 15kV nr 24 Kock Krochmalnia w stacji GPZ Kock.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8134405 2021-05-24
godz. 11:00
Lubelskie ZZP.263.16.2021 Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do układu automatycznej kompensacji mocy biernej w istniejącej siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085092 2021-05-24
godz. 14:00
Lubelskie Wykonywanie usługi utrzymania instalacji i urządzeń oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego oraz instalacji i urządzeń elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8130615 2021-05-26
godz. 11:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza kablowego SN wraz ze złączem kablowym dla farmy fotowoltaicznej w m. Bychawa gm. Bychawa dz. nr 10/2, 11/2, 12/1, 12/2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122783 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i wykonanie robót w branży elektroenergetycznej dla zadania: Dobudowa pola liniowego 110 kV oraz dostosowanie stacji 110/15 kV GPZ Wólka Dobryńska do przyłączenia Far...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105287 2021-05-31
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanej przez GDDKiA, Oddział w Lublinie z podziałem na 6 części. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8132875 2021-05-31
godz. 12:10
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Pozycja Oferta na wymianę oświetlenia RADPOL SA w zakładzie Kolonia Prawiedniki. 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090208 2021-06-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa GPZ Felin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089966 2021-06-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa GPZ Felin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128265 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa stacji Abramowice Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/00678/2021 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowalnych w branży elektroenergetycznej dla zadania: Przebudowa stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128608 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa stacji Abramowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)