Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8623527 2022-01-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania procesami wraz z usługą wsparcia, instalacji i szkoleń na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633859 2022-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowa budynku dydaktycznego chemii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1F na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8637323 2022-01-18
godz. 12:00
Lubelskie USŁUGA UBEZPIECZENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia2. Ubezpieczenie odpowiedzialności ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633325 2022-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego i korekty językowej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 5 części. Część 1: Usługa sukcesywnego tłumaczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563189 2022-01-21
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa drogi krajowej 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.16.2021.mc Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: - rozbudowy drogi kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8649857 2022-01-21
godz. 12:00
Lubelskie Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SWZ NR 1/2022/LUBLIN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8595044 2022-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa infrastruktury serwerowej oraz sprzętu sieciowego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części Numer referencyjny: AZP.274.PN.2/2021 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8652399 2022-01-25
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas zabiegów chirurgicznych- staplery, trokary, noże harmoniczne- powtórzenie Część 1: Zestaw: ładunek plus jednorazowa końcówka nożyczkowa Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655070 2022-01-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek i ich ewentualnych zwrotów do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621129 2022-01-26
godz. 11:00
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem; dł. ok. 12,430 km Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8669815 2022-01-27 Lubelskie Zakup systemu do obsługi zdalnych głosowań z podaniem ceny netto i brutto.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8660800 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii w Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8660786 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługi zaprojektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661483 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych z możliwością wykorzystani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661482 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych z możliwością wykorzystani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661091 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej usługę zaprojektowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661481 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania wysokiej jakości roślinnych ekstrudatów mięsopodobnych z możliwością wykorzystani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661514 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8662033 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa 48 kabinetów ekranu LED wraz z wideo kontrolerem i peryferiami mobilnej tablicy informacyjnej (modułowego ekranu LED).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8671621 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie napraw niżej wymienionego urządzenia: 1. Inkubator Giraffe, s/n: HDHQ51515, nr inwentarzowy: T-4210-43/11 - wymiana płyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8671681 2022-01-27
godz. 09:00
Lubelskie wykonanie napraw niżej wymienionego urządzenia: 1. Aparat do znieczuleń Avance CS2, s/n: APKW02470, nr inwentarzowy: T-427-16/18 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8627001 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: Numer sprawy WSSSPZOZ DZP.382.79.2021 Dostawa produktów leczniczych: leki różne (w tym z listy refundacyjnej),leki do realizacji programów l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8649782 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Roboty projektowe i budowlane w branży elektroenergetycznej w obiekcie: Pakiet przyłączy nN 14 kpl. na terenie RE-4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8659675 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych MBA w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8661073 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 (wartość p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8664511 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Organizacja i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego Oddziału Terapii Uzależnień: a) siedziba Szpitala ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8664669 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy środków czystości i chemii gospodarczej do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8665360 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Projekt architektury krajobrazu dotyczący zagospodarowania tarasów widokowych na poziomie +4 oraz poziomie +6 znajdujących się w b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8667598 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa czujników pomiaru natężenia prądu i napięcia oraz wysokościomierzy laserowych Przedmiotem zamówienia jest zamówienie pn.: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8667706 2022-01-27
godz. 10:00
Lubelskie Samoobsługowa myjnia bezdotykowa z kompaktowym systemem odzyskiwania i oszczędzania wody i energii - umowa nr POIR.04.01.04-00-005...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)