Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8875265 2022-05-11
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia zasobów dyskowych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870117 2022-05-12
godz. 09:00
Lubelskie USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAMOWANIA ORACLE SŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8776289 2022-05-12
godz. 11:00
Lubelskie USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SPZOZ Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831678 2022-05-16
godz. 09:00
Lubelskie Robota budowlana polegająca na dobudowie segmentu 5 kondygnacyjnego przylegającego do istniejącej przychodni oraz dwukondygnacyjnego segmentu poradni dla dzieci w ramach inwestycji pn. „ Roz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876195 2022-05-16
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Nadbudowa i przebudowa budynku B – 20 w Areszcie Śledczym w Lublinie” polegających na nadbudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882684 2022-05-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, sączek i bibuł filtracyjnych, z podziałem na 29 części. Część 1: Część 1 - dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, zgodnie z opisem przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8887951 2022-05-16
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa opasek bezpieczeństwa z usługą całodobowego monitoringu na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Lublin w wieku 65 lat i więcej, finansowane z programu Korpus Wsparcia Seniorów n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848589 2022-05-17
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/XX/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków antysept...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8841861 2022-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych Numer referencyjny: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882481 2022-05-17
godz. 10:15
Lubelskie Dostawa aparatu AngioOCT Aparat Angio OCT - Tomograf laserowy w technologii spektralnej koherentnej tomografii optycznej umożliwiający obrazowanie struktur tylnego i przedniego odcinka oka ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869693 2022-05-17
godz. 11:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Wyburzenie budynków przy ul. Hirszfelda 2 i 2a w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848588 2022-05-18
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego Numer referencyjny: EO/EZ-2722/XXI/22 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892092 2022-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa komputerów stacjonarnych, serwera oraz części i akcesoriów komputerowych Część 1: Komputer stacjonarny All-in-One – 25 sztuk Część 2: Serwer– 1 szt.Serwer HPE 460c G10 lub równo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892958 2022-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji informatycznych dla pracowników oraz studentów UPL Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893773 2022-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893768 2022-05-18
godz. 10:00
Lubelskie ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA ODDZIAŁU IPN-KŚZpNP W LUBLINIE ORAZ DELEGATURY IPN W RADOMIU 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Instytutu Pamięci Narodowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8852405 2022-05-19 Lubelskie Poszukuje brygad dekarzy - Lublin Witam, Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników dekarzy. Inwestycje to budynki mieszkalne. Mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8852406 2022-05-19 Lubelskie Poszukuje brygad do elewacji - Lublin Witam, Poszukuje brygad i pojedynczych pracowników do elewacji. Inwestycje to budynki mieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908245 2022-05-19 Lubelskie Archiwizacja dokumentów uczelni(księgowe, kadrowe, dyplomy) w ilości 40 europalet.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902223 2022-05-19
godz. 08:00
Lubelskie Usługa polegająca na zapewnieniu usługi transportowej (przewozu 5osób) w dniach 24-27.05.2022 r. na trasie Lublin-Martin (Słowacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888891 2022-05-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa i montaż ścianek biurowych oraz paneli akustycznych na potrzeby CPR i DM przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:1) 15 szt. akustycznych panel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892278 2022-05-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego – 4 zadania Część 1: Pompa płucząca do zabiegów laparoskopii i histeroskopii Część 2: Cystoskop Część 3: Lampa zabiegowa Część 4: Lampy czołowe z tran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894937 2022-05-19
godz. 09:00
Lubelskie Udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPSK 4 pacjentom przyjmowanym w trybie pilnym w sytuacji zagro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894975 2022-05-19
godz. 09:00
Lubelskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPSK 4 pacjentom przyjmowanym w trybie pilnym w sytuacji zagro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908214 2022-05-19
godz. 09:00
Lubelskie COZL/DZP/BB/3413/Z-56/2022 Dostawa jednorazowych pierscieni do zespoleń naczyń krwionośnych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875742 2022-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania, doręczania i zwrotu przesyłek NIEdoręczonych oraz usługi odbioru przesyłek do nad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8883516 2022-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane, pakiety RE3 i RE5 - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892699 2022-05-19
godz. 10:00
Lubelskie „Mechanika – międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Kabina ciszy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892918 2022-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 1. Usługa ochrony osób i mienia obejmuje m. in.: a) bezpo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896356 2022-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sterownika przemysłowego PLC wraz z zestawem wejść wyjść w ramach realizacji projektu "Innowacyjny modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC ... Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)