Przetargi i zamówienia - Lublin - woj. realizacji: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9041193 2022-08-11
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzek na terenie Zarządu Zlewni w Zamościu - 5 części Numer referencyjny: LU....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9091097 2022-08-11
godz. 23:59
Lubelskie Przedmiotem zmówienia jest organizacja noclegów i przelotów pracowników Zamawiającego w związku z planowanym udziałem w cha...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101528 2022-08-18
godz. 09:00
Lubelskie Lekcja;Enter 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera regionalnego TIK (kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101527 2022-08-18
godz. 09:00
Lubelskie Lekcja;Enter 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera lokalnego TIK (kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9065829 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski – 14 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.74.2022 Usługi zwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9071764 2022-08-22
godz. 09:00
Lubelskie Wycena NIEruchomości NIEmieszkalnych, położonych w Dęblinie, Przemyślu, Rzeszowie, Jarosławiu, Radomiu, Potworowie, Białej Podlaskiej, Zamościu, Chełmie i Siedlcach Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9077799 2022-08-26
godz. 09:00
Lubelskie Usługa odbioru NIEczystości stałych - odpadów z NIEruchomości znajdujących się w zasobie Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie Numer referencyjny: DZP-OW.2610.143....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)