Przetargi i zamówienia - Lublin - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8896110 2022-05-20
godz. 00:00
Lubelskie Naprawa stacji pomiaru ruchu stanowiących elementy Systemu Zarządzania Ruchem na drodze ekspresowej S12s na odcinku od węzła Lubli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892588 2022-05-20
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu kompaktora w okresie od 01.07.2022 r. do 31.03...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884279 2022-05-20
godz. 10:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic: Dojazdowej od posesji 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej, Zadębie od posesji nr 90 do granicy miasta oraz Jarmarcznej od posesji 13A do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875691 2022-05-26
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893386 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Systemu Pobierania Opłat oraz przebudowa wjazdu na terenie kompleksu 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w systemie ratalnym 1. Przedmiotem zamówienia jest: z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897197 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane - Odtworzenie drogi wewnętrznej, wykonanie remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej do kościoła i plebanii Parafii Garnizonowej w Lublinie Przedmiotem zamówienia są roboty budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878398 2022-05-30
godz. 00:00
Lubelskie Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, opaski, cokołu oraz koszy okien piwnicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8901660 2022-05-30
godz. 09:45
Lubelskie Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w Lublinie na odcinku od istniejącej ścieżki wzdłuż al. Solidarności do ścieżki przy rondzie W. Pileckiego. Zakres zamówienia obejmuje zreal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899514 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Parczewie: Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 103625L z drogą wojewódzką Nr 813 Międzyrzec Podlaski – Parczew - Ostrów Lubelski – Łęczna w m. Kolechowice Zakres robót obejmuje w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869596 2022-05-30
godz. 13:00
Lubelskie Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w Centrum Spotkania Kultur Numer referencyjny: CSK.BAP.260.4.2022 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909325 2022-06-15
godz. 00:00
Lubelskie wykonanie remontu okładzin murów oporowych Wł. Jagiełły 6 wykonanie końcowej okładziny marmolitem Wykonanie remontu okładzin murów oporowych Wł. Jagiełły 6; 10; 12 w Lublinie. Zakres prac ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914585 2022-06-17
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę firmie podwykonawczej prace brukarskie - Lublin Witam, Zlecę firmie podwykonawczej prace brukarskie. Inwestycje to posesje p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913470 2022-06-20
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w ramach drugiego etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terminalu przeładunkowego na sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)