Przetargi i zamówienia - Lublin - Komputery, informatyka, technika biurowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8875265 2022-05-11
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia zasobów dyskowych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870117 2022-05-12
godz. 09:00
Lubelskie USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAMOWANIA ORACLE SŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA POSIADANEGO I UŻYTKOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OPROGRAM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892092 2022-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa komputerów stacjonarnych, serwera oraz części i akcesoriów komputerowych Część 1: Komputer stacjonarny All-in-One – 25 sztuk Część 2: Serwer– 1 szt.Serwer HPE 460c G10 lub równo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908245 2022-05-19 Lubelskie Archiwizacja dokumentów uczelni(księgowe, kadrowe, dyplomy) w ilości 40 europalet.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897919 2022-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Sprzedaż drukarek laserowych monochromatycznych oraz drukarek laserowych kolorowych wraz z dostawą i rozładunkiem na potrzeby OR K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900338 2022-05-20
godz. 00:00
Lubelskie Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego macierzy serii DSA E2800 oraz dostawa 7 licencji do systemu BVMS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900587 2022-05-20
godz. 09:00
Lubelskie System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego Wybór operatora na zle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905953 2022-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Usługa wykonania usługi odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B będącej własnością Sądu Okręgowego w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900589 2022-05-20
godz. 12:00
Lubelskie Czas Seniorów w gminie Niemce 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 70 opasek telemedycznych oraz 70 abonamentów (usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903576 2022-05-23
godz. 11:00
Lubelskie Wsparcie wdrażania RPO WL w 2022 r. Dostawa szesnastu Access Pointów oraz czternastu licencji dla kontrolera Cisco 5520

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907130 2022-05-23
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa szesnastu Access Pointów oraz czternastu licencji dla kontrolera Cisco 5520 umożliwiających skomunikowanie ww. Access Poin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909055 2022-05-23
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa dyktafonów, dysków przenośnych i słuchawek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8831759 2022-05-23
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i NIEzbędnymi licencjami - z podziałem na części Numer referencyjny: LCIT-AO-II-251.8.2022.MBU Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904082 2022-05-23
godz. 14:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (WOK) Część 1: Zadanie 1 - Jednostka centralna – 15 szt.- Monitor -15 szt.-Laptop – 4 sztuki-Zasila...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8857687 2022-05-24
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III Przedmiotem postępowania jest dostawa i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907298 2022-05-25
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby GDDKiA O\Lublin i podległych mu jednostek terenowych. Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910209 2022-05-25
godz. 09:00
Lubelskie DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa ogółem 16 urządzeń drukujących posiadających funkcje drukowania, s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906456 2022-05-25
godz. 23:59
Lubelskie Aplikacja Muzaic - muzyczne AI 1. Wykonanie aplikacji mobilnej Muzaic, na podstawie stworzonego MVP,w wersji na system iOS oraz A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909909 2022-05-26
godz. 09:00
Lubelskie Oprogramowanie testowe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909783 2022-05-26
godz. 10:00
Lubelskie Oprogramowanie do wykrywania ukrytych danych (stegoanaliza)-1 szt. OPZ w załączeniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910611 2022-05-26
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przedłużenia wsparcia serwisowego podsystemów infrastruktury informatycznej Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie rozszerzenia usługi serwisowania na poszczególne podsystemy HP in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914672 2022-05-26
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866469 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (UM-ZP-262-17/22) Numer referencyjny: UM-ZP-262-17/22 Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909853 2022-05-30
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera plików (półka macierzowa) na potrzeby Politechniki Lubelskiej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry równoważności zostały zawart...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8870297 2022-05-30
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap III Przedmiotem zamówienia jest analiza prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876349 2022-05-30
godz. 23:59
Lubelskie "Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek samorządu terytorialnego" 1) Przedmiotem Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876653 2022-05-30
godz. 23:59
Lubelskie "Rozwój innowacyjnych e-usług dla transformacji cyfrowej podmiotów jednostek samorządu terytorialnego" 1) Przedmiotem Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8872747 2022-05-31
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowego systemu zamknięć dla przemysłu chemicznego Przedmiotem zamówienia jest komple...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897114 2022-06-13
godz. 15:00
Lubelskie Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap II Przedmiotem postępowania jest realizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910152 2022-06-14
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego nr 24/22 na dzierżawę urządzeń drukujących wraz z aktualizacją systemu centralnego zarządzania wydrukiem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)