Przetargi i zamówienia - Lublin - Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze, sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9020421 2022-07-06 Lubelskie Dostawa dozowników na mydło i płyn do dezynfekcji Uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014833 2022-07-06
godz. 06:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999079 2022-07-06
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa albumin na potrzeby COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3411/PN-69/22 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa albumin na potrzeby COZL. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa albumin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8953660 2022-07-06
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin, drobiu Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, wędlin, drobiu do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986938 2022-07-06
godz. 09:00
Lubelskie Remont jazu zlokalizowanego w km 21+010 rzeki Bystrzyca Mała w m. Burzec, gm. Wojcieszków, powiat łukowski. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych piętr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999069 2022-07-06
godz. 09:00
Lubelskie Immunoglobuliny oraz produkty lecznicze zawierające Risperidonum, Paliperidonum, Acidum tranexamicum i Phenobarbitalum Numer referencyjny: EO/LA-2722/XXXI/22 1. Przedmiot zamówienia stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9000417 2022-07-06
godz. 09:00
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, drogi wojewódzkie nr 803, 806, 807, 808, 813 RDW w Białej Podlaskiej: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004642 2022-07-06
godz. 09:00
Lubelskie Platforma Startowa - "Unicorn Hub" Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygotowanie i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9021781 2022-07-06
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa wentylatora osiowego kanałowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8952995 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kabli elektroenergetycznych SN w podziale na 13 zadań w 2022 roku dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8954177 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kabli elektroenergetycznych SN w podziale na 13 zadań w 2022 roku dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/10451/2022 Dostawa kabli elektroenergetycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8989349 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane, pakiet przyłączy nN na terenie RE-5 i RE-3 - 4 zadania Prace projektowe i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 4 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999790 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług związanych z wykonywaniem napraw blacharsko-lakierniczych pojazdów służbowych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9004910 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie podziału pomieszczenia nr 210 na dwie sale dydaktyczne w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii w budynku Collegium Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006676 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Czas Seniorów w gminie Niemce 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy a) do przeprowadzenia warsztatów – „Pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007369 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Organizacja transportu i wyżywienia podczas wizyt studyjnych w ramach działania upowszechniająco - informacyjnego w związku z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014323 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014321 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014806 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych materiały laboratoryjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014856 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Odczynnik

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014793 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Probówka do NMR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014767 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014755 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015634 2022-07-06
godz. 10:00
Lubelskie DZPZ/2022/166 Świadczenie usługi restauracyjnej w Sandomierzu w terminie 10 lipca 2022 r. dla uczestników Szkoły Letniej PRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9020464 2022-07-06
godz. 10:30
Lubelskie świadczenia zdrowotne polegające na odpłatnym wykonywaniu zadań na rzecz Udzielającego Zamówienie przez lekarza specjalistę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003922 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa autoklawu z wyposażeniem dostawa autoklawu z wyposażeniem do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003919 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa fotometru do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9003927 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa myjki ultradźwiękowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjki ultradźwiękowej do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008721 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Prompter prezydencki - 2 sztuki (do przemówień) wraz z walizką transportową i pilotem zdalnego sterowania. Prompter prezydenck...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9018554 2022-07-06
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa kamery tubowej (bullet) IP Overmax model: Camspot 4.9 2Mpx, kod producenta: OV-CAMSPOT 4.9 na adres ul. Puławska 28 w Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)