Przetargi i zamówienia - Lublin - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8893773 2022-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8883516 2022-05-19
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane, pakiety RE3 i RE5 - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8863559 2022-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Uruchomienie nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma bateriami akumulatorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje „uruchomienie nowej siłowni te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8884279 2022-05-20
godz. 10:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic: Dojazdowej od posesji 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej, Zadębie od posesji nr 90 do granicy miasta oraz Jarmarcznej od posesji 13A do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899510 2022-05-23
godz. 10:30
Lubelskie Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów Część 1: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, projektu ustalenia kla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902152 2022-05-23
godz. 12:00
Lubelskie Usługa polegająca na opracowanie Programu Inwestycji na dostosowanie pomieszczeń oraz rozbudowę systemów w części budynków nr 5, 6, 31 i 501 Wydziału ŻW w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8890024 2022-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej - 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892547 2022-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej, pakiety przyłączy nN na terenie RE-4 - 5 zadań Prace projektowe i roboty budowalne w branży elektroenergetycznej dla 5 zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896121 2022-05-25
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w branży elektroenergetycznej - pakiety przyłączy na terenie RE-2, RE-3 i RE-5 - 5 zadań Prace projektowe i roboty budowlane dla 5 zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8891169 2022-05-25
godz. 11:00
Lubelskie Projekt i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. A. Mickiewicza 37 w Chełmie 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895841 2022-05-25
godz. 14:30
Lubelskie Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach środków z budżetu obywatelskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899434 2022-05-26
godz. 10:00
Lubelskie Projektowanie i budowa przyłączy kablowych nN, pakiety na terenie RE-4 i RE-6 - 4 zadania Prace projektowe i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 4 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900964 2022-05-26
godz. 11:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem budowlanym pn.: ,,Remont budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie" 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie „Pełnienie nadzoru i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893386 2022-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Systemu Pobierania Opłat oraz przebudowa wjazdu na terenie kompleksu 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w systemie ratalnym 1. Przedmiotem zamówienia jest: z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897181 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie KPP w Lubartowie - remont bieżący - garaże i teren przyległy 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu garaży i terenu przyległego w KPP w Lubartowie. W ramach zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900246 2022-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43, zadanie w ramach BO VIII - realizacja zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907675 2022-05-27
godz. 23:59
Lubelskie Innowacyjne w skali świata Transceivery pracujące w paśmie fal milimetrowych dla nowoczesnych systemów sieci 5G Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881010 2022-05-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych - 2 części:część 1 - jaz w km 28+574 rz. Uherka,część 2 - zbiornik Stańków Numer referencyjny: LU.ROZ.2810....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881003 2022-05-30
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budowli hydrotecznicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikających z ustawy Prawo budowlane na terenie NW w Chełmie. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912947 2022-06-01
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej; pakiety przyłączy na terenie RE-1 i RE-2 - 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910885 2022-06-01
godz. 12:00
Lubelskie Projekt i modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881167 2022-06-08
godz. 11:00
Lubelskie „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na dwie części.” Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)