Przetargi i zamówienia - Lublin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8977693 2022-07-04 Lubelskie Szukam wycieczki do Berlina dla 2ch osób w terminie 9 lipca 2022 r.-Lublin Szukam wycieczki do Berlina dla 2ch osób w terminie 9...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8954116 2022-07-04
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 Nowe Słowiki - Góra Puławska od km 22+900 do km 25+064 (skrzyżowanie z dr. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999759 2022-07-04
godz. 09:00
Lubelskie Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw w ramach projektu „RAZEM - INICJATYW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8979607 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej, pakiety przyłączy nN na ternie RE-1 i RE-2 - 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8985963 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie RFP – na modernizację systemu detekcji gazu propan-butan w PUT Skarżysko-Kamienna Modernizacja systemu detekcji gazu propan-b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986494 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie OPRACOWANIE MATERIAŁÓW WYKŁADOWYCH ORAZ LABORATORYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. „ZINTEGROWANY PROGRAM ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ – CZĘŚĆ DRUGA” Z PODZIAŁEM NA 7 CZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8995569 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Usługa organizacji szkolenia grupowego w ramach projektu: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Operator...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999767 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie W związku z realizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005257 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa 2 szt. rowerów wspomaganych elektrycznie dla KWP Lublin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005252 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Zakup taśm do zapisu kopii bezpieczeństwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005836 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Remont i przebudowa okablowania scenicznego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8994358 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej dla potrzeb Patomorfologii WSS im. St. Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ z możliwością składania ofert częściowych Część 1: Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9007969 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Oczyszczacz sondy M-30P do analizatora hematologicznego BC-30VET, poj. 17 ml Np. nr kat. Probe cleanser M-30P) Lub produkt równow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014517 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Prawo jazdy kat C, CE oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C, CE Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bełżycac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9014519 2022-07-04
godz. 10:00
Lubelskie Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację szkolenia pt. Opiekunka dziecięca w żłobku lub klubie dziecięcym Powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002835 2022-07-04
godz. 10:30
Lubelskie Dostawy materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych na rzecz LPEC S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8981433 2022-07-04
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa projektora multimedialnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8946812 2022-07-04
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego Numer referencyjny: PN/05-2022/DZP-a Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy standardowego sprzętu komputerowego w podziale na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8986606 2022-07-04
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa projektora multimedialnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999756 2022-07-04
godz. 11:00
Lubelskie „Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych, 7 dni w tygodniu usług medycznych w postaci:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9005902 2022-07-04
godz. 11:00
Lubelskie usługi dzierżawy włókien światłowodowych jednomodowych pomiędzy: siedzibą Sądu Apelacyjnego w Lublinie, ul. Obrońców Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9008342 2022-07-04
godz. 11:00
Lubelskie Montaż grzejników elektrycznych w budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie Wykonanie instalacji elektrycznej i grzejników ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9015210 2022-07-04
godz. 11:30
Lubelskie Dostawa masy uszczelniającej oraz tabliczki znamionowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8943722 2022-07-04
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa spektrometru absorpcji atomowej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie Numer referencyjny: A-2401-26/2022 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983417 2022-07-04
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania "Remont oświetlenia drogowego przy DK 2 od km 608+280 do km 608+930 w Międzyrzecu Podlaskim” które obejmują w szczególno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8983704 2022-07-04
godz. 12:00
Lubelskie Serwis wymienników płytowych woda / olej smarny 2 sztuki zainstalowanych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8999597 2022-07-04
godz. 12:00
Lubelskie świadczeniu w sposób ciągły usług połączeń telefonii stacjonarnej wraz z gwarancją jakości świadczenia usług dla potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9002895 2022-07-04
godz. 12:00
Lubelskie KZA-1/494/WE-KEE/2022 Wykonanie badań oceny czystości mikrobiologicznej włókniny syntetycznej metodą posiewu bezpośredniego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9010116 2022-07-04
godz. 12:00
Lubelskie Naprawa tomografu komputerowego szczegółowy opis: warunki przetargu poniżej 130 000,00 zł

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9006020 2022-07-04
godz. 13:06
Lubelskie DZPZ/2022/128 Dostawa artykułów AGD na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)