Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6893615 2019-07-19
godz. 08:00
Lubelskie zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego Numer referencyjny: 433/D/2019 Czytnik testów biochemicznych z oprogramowaniem- 1 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887701 2019-07-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa zestawów pomiarowych z tworzywa termoutwardzalnego przeznaczonych do zainstalowania liczników.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6881171 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowych i/lub budowa przyłączy kablowych na terenie RE Biała Podlaska dla 1 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6884810 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej polegające na : modernizacji uziemień ochronnych w liniach SN przebudowie, pomiarze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6885754 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe w branży elektroenergetycznej dla 8 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889509 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: AZP/PNO/25...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890733 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja budynków wnętrzowych stacji transformatorowych wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie RE 4 Biała Podlaska -8 stac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905610 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie” (PUB/94-2019/DOP-z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905726 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie 2160_2019 1 DreamTaq Green DNA Polymerase(5 U/µL) 1 op. 2 Dntp Mix(10mM each) R0192 1 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905776 2019-07-19
godz. 10:00
Lubelskie 2200_2019 1 Filtr jonowymienny H6, np. nr kat. EJ-5000-0 lub produkt równoważny 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6877660 2019-07-19
godz. 10:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodnika wzdłuż odcinka ul. Turystycznej w Lublinie wraz z pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6871258 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie przebudowy Sali Senatu w budynku dydaktycznym Zootechniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887706 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15kV Przemyśl-Głęboka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6887707 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Zabiegi eksploatacyjne na linii 15 kV Bircza - Obwodowa 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6892074 2019-07-19
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych dla celów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836294 2019-07-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa laptopów na potrzeby projektu „Mechanika - międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej” Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6869988 2019-07-19
godz. 12:00
Lubelskie Remont parkingu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego Biuro w Zamościu ul. Kilińskiego 86.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6901066 2019-07-19
godz. 12:00
Lubelskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa kół do wózka transportowego na potrzeby Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Poli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6889004 2019-07-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa mebli biurowych na potrzeby departamentów UMWL zaangażowanych we wdrażanie RPO WL. [OP-IV.272.49.2019.LK] Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905766 2019-07-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PUB_96_2019_DOP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6906182 2019-07-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie (PU_93_2019_DOP_z)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895769 2019-07-19
godz. 12:45
Lubelskie Roboty budowlane z ramach Modernizacji Dyspozytorni Pogotowia Cieplnego Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905167 2019-07-19
godz. 15:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokonującego weryfikacji prawidłowości przyjętych przez Wykonawcę Projektu Budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854704 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie zakup i sukcesywna dostawa nowych części układu jezdnego do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854755 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie zakup i sukcesywne dostawy nowych części zamiennych elementów nadwozia do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Sola...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854766 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie zakup i sukcesywne dostawy szyb do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Solaris, Neoplan i Ursus oraz trolejbusów Marki Sola...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854775 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie zakup i sukcesywne dostawy filrtów do autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solaris i Ursus oraz trolejbusów marki: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6854800 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie zakup i sukcesywna dostawa nowych części zamiennych do układu napędowego autobusów marki: Autosan, Jelcz, Mercedes, Neoplan, Solar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6868905 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Pojazdy inne, Rowery 7 Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Warszawa , Polska Dystans: 179.00 km Opis przesy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6868922 2019-07-22
godz. 00:00
Lubelskie Kategoria: Pojazdy inne, Rowery 7 Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Gdańsk , Polska Dystans: 579.00 km Opis przesyłk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)