Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8453364 2021-10-18 Lubelskie Poszukuje brukarzy i pomocników - Lublin Poszukuje brukarzy i pomocników. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435822 2021-10-18
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa szczepionek przeciw meningokokom. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3411/PN-116/21 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa szczepionek przeciw meningokokom. Przedmiotem zamówienia jest: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8408958 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów do badań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439161 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa soli drogowej na potrzeby prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2021/2022 – zwalczanie śliskości na drogach wojewódzkich. Numer referencyjny: DZU.372.196....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447989 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia kursów językowych dla kadry akademickiej UMCS w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459690 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów technicznych oraz legalizacji niżej wymienionych urządzeń: 1. Waga elektron. niemowl. WPT-10/20D P-48-70-180/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460603 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie napraw niżej wymienionego urządzenia: Endoskop Olympus GIF-Q180, s/n: 2204130, nr inwentarzowy: T-0-306-0001 - wymiana p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426171 2021-10-18
godz. 09:45
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin nr D-89 pn.: „Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego” 5.2 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397384 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie „DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZW LUBLINIE FILIA W EŁKU.” Numer referencyjny: DZP/PN/56/2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403318 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie USŁUGA SERWISOWANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Numer referencyjny: FDZ.242-41/21 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna USŁUGA SERWISOWANIA PONIŻSZYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Zadanie nr 1 Tomograf komp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403590 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie USŁUGA SERWISOWANIA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433529 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów n. Wisłą – Annopol na odcinku od km 65+590 do km 67+590 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445387 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI NIEODNAWIALNEJ NA KWOTĘ 40 000 000 PLN (słownie: czterdzieści milionów PLN) NA RESTRUKTURYZACJĘ ZOBO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445607 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup środków przymusu bezpośredniego wraz z wyposażeniem, tj.- 39 szt. paralizatorów elektryczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445732 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych na potrzeby Instytutu Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Część 1: Dostawa osłuchowego trenażera serca i płuc n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449742 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest usługa: Część 1: Wyjazdy terenowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448333 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Szkoły kompetencji zawodowych Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi szkoleniowej, w tym wybór kadry dydaktycznej (wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452531 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438836 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i wdrożenie systemu kolejkowego w przychodni Szpitala oraz wyposażenie w stanowiskową pętlę induktofoniczną i zintegrowaną pętlę z systemem kolejkowym . Dostawa i wdrożenie systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459659 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Opcja oscyloskopowa analizy mocy-1 szt. według specyfikacji:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460499 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie zestawu podzespołów mechanicznych Usługa wykonania zestawu podzespołów mechanicznych, wg sporządzonej dokumentacji techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461562 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462773 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Serwis klimatyzatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462836 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Serwis klimatyzatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395058 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie technologii uprawy roślin zielarskich spełniających kryteria jakościowe surowca funkcjonalnego o minimalnej zawartości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394847 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie technologii uprawy roślin zielarskich spełniających kryteria jakościowe surowca funkcjonalnego o minimalnej zawartości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433733 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie Zakład Kamieniarski "GRANIT" Dulniak sp.j. przy ulicy Głuskiej 16 w Lublinie 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440396 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Remont oświetlenia terenu budynku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442437 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa modułów do rozbudowy funkcjonalnej urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni Numer referencyjny: PN/187-2021/DZP-p Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuczęściowego modułu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452610 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa gazów laboratoryjnych opisanych w formularzu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)