Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338149 2020-02-19 Lubelskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji wydruku w Wydziale Komunikacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323687 2020-02-19
godz. 08:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie budowy punktów łącznikowych sterowanych radiowo na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325800 2020-02-19
godz. 08:00
Lubelskie Zad 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wielorodzinnego z usługami i garażem przy ul. Orkana w m. Kielce dz. nr 1273...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323810 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa artykułów do sprzątania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323809 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa worków na śmieci oraz artykułów jednorazowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323808 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa środków profesjonalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323807 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa chemii gospodarczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275611 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/I/20 Zadanie 11. Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290063 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323492 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Wykonywania badań, konsultacji i drobnych zabiegów okulistycznych dla pacjentów (noworodków i wcześniaków) hospitalizowanych w Uni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328509 2020-02-19
godz. 09:45
Lubelskie Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego, położonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287818 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawu: nośnika i osprzętu do zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 812 administrowanej przez Zarząd Dróg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315727 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w podziale na 5 zadań w RE Lublin Miasto, RE Puławy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315726 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań częściowych na terenie Rejonu Energetycznego Biała Podlaska,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324694 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk w szkołach ponadpodstawowych dlastudentów/ekstudiów II stopnia, 1 roku kierunkuanglistyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329971 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Zakup słupków i płotków metalowych 1. słupek do płotka metalowego malowany proszkowo 800 szt. 2. Płotek metalowy malowany proszko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331087 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Zakup folii przykryciowej 1600x0,05 mm z perforacją otworową 1. Folia przykryciowa 1600x0,05 mm z perforacją otworową 5000 kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331138 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Usługa golenia i strzyżenia pacjentów hospitalizowanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330182 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333336 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Dermatologicznej (zakres i) oraz w Poradniach: Dermatologicznej, Endokrynologicznej, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323065 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków rośli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333218 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa rękawic ochronnych i roboczych oraz koszulek roboczych T-shirt z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – dostawa rękawic oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334297 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne oraz wykonywanie zadań administracyjnych w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi - Pododdziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334947 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie Zapytanie ofertowe nr 360-2020 PCR Mix Plus, 2000 reakcji np. nr kat 2005-1000P lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335394 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawy wody mineralnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322992 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu Numer referencyjny: UM-ZP-262-9/20 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawę i montaż urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335871 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań do UMCS w Lublinie Zapytanie ofertowe nr 354-2020 Zespół pomiarowy do aspiratora z przyłączami np. nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337004 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Publikacja w prasie codziennej o zasięgu regionalnym ogłoszeń prasowych o przetargach na sprzedaż nieruchomości, stanowiących włas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)