Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8560379 2021-12-03
godz. 00:00
Lubelskie Świadczenie przez okres 2 lat, począwszy od 01.01.2022 roku, usługi asysty technicznej wdrożonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560687 2021-12-03
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę wykonanie ścianek działowych - Lublin Zlecę wykonanie ścianek działowych , montaż drzwi , przeróbki hydrauliczne, roboty mal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572897 2021-12-03
godz. 00:00
Lubelskie Wykonanie usługi wdrożenia oraz serwisowania kalkulatorów internetowych-deklaracji i informacji podatkowych (DT-1, DR-1, DL-1, DN-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8551073 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 na potrzeby COZL. COZL/DZP/MBK/3412/TP-132/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555946 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Wielomarkowy serwis samochodów elektrycznych oparty na innowacyjnych rozwiązaniach w systemie technologii obsługi, napraw i wyposa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555401 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Lublinie z/s w Bychawie w 2022 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest:Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych RDW w Bychawie w 2022 r.2. Zamówienie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557144 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Infebio - przenośne urządzenie do detekcji i identyfikacji drobnoustrojów oceniające w czasie rzeczywistym czystość mikrobiologicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557145 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557146 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8544323 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO Część 1: 1 Enoxaparinum natricum amp-strz 300 mg/3 ml 33620000-2 fiol. 300 Część 2: 1 "Nadr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8568219 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionego urządzenia: 1. Generator LS10 elektrochirurgiczny Valleylab COVIDIEN, s/n: L15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568651 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Termocykler 96-dołkowy T100 Bio-Rad, s/n: 621BR29425, nr inwentarzowy: T-4329-1/16

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568655 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionego urządzenia: 1. Piła oscylacyjna do dużych kości MICROAIRE, s/n: 1504, nr inwen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568646 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie 1. Nawilżacz respiratorowy MR-850, s/n: 060815016504, nr inwentarzowy: T-4241-2/07 2. Nawilżacz respiratorowy MR-850, s/n: 0610110...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569159 2021-12-03
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa 430 sztuk lamp LED do budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8551727 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży medycznej na potrzeby COZL. COZL/DZP/MBK/3412/TP-135/21

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553086 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Parczewie: Usługi sprzątania pomieszczeń w 2022 r. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego 21 w 2022 r. o po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555935 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Sukces od zaraz - 2 edycja”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556286 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych w budynku Żeńskiego Domu Studenckiego KUL przy ul. Konstantynów 1 D w Lublinie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8557362 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie przy Drod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556898 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa pamięci masowej wraz z usługą wdrożenia na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci masowej – dostęp blokowy RACK wraz z usługą wdrożenia na rzec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572110 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Niejonowe nano srebro koloidalne Ag 50ppm 300ml o płaskiej cząsteczce (op.-300ml), BC10-23199

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572198 2021-12-03
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa: • Panasonic KX-TG2512M-70 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555129 2021-12-03
godz. 10:30
Lubelskie „Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie” Część 1: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8566027 2021-12-03
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa urządzeń telemetrycznych z oprogramowaniem komputerowym do zdalnego nadzoru i komunikacji preizolowanych sieci ciepłownicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546145 2021-12-03
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie przebudowy i rozbudowy kompleksu szklarniowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8553792 2021-12-03
godz. 11:00
Lubelskie Usługa przeprowadzenia szkoleń z egzaminami w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” z podziałem na części Część 1: część 1 – usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8522973 2021-12-03
godz. 11:00
Lubelskie Adaptacja pomieszczeń na cele laboratoryjne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczeń na cele laboratoryjne w budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Lublini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8562912 2021-12-03
godz. 11:00
Lubelskie Aktualizacja o funkcjonalność wystawiania faktur w systemie VEMA aktualizacja istniejącego oprogramowania o funkcjonalność wystawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563009 2021-12-03
godz. 11:00
Lubelskie Przedłużenie licencji oprogramowania Simufact.forming na okres 01.01.2022-31.12.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)