Przetargi Lublin

Monitoruj przetargi z Lublina i pozyskaj nowe kontrakty. W 2015 r. w województwie lubelskim ogłoszono ponad 20 tys. zamówień, z czego prawie 6 tys. w Lublinie. Wiodące br które przyczynią się do poprawy zyskownoanże to: medyczna (864), laboratoria (410), projektowanie (367) oraz energoelektyczna (336). Monitoruj przetargi w Lublinie i bądź na bieżąco!

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9176464 2022-09-26
godz. 09:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 3/KKZ2/2022/CATERING/L Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej z dowozem do miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9177391 2022-09-26
godz. 09:00
Lubelskie CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizując na terenie województwa mazowieckiego projekt pn.: „Akademia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9123426 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie „Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do IMW w Lublinie - 4 części” Numer referencyjny: DZP.226.15.ZP.D.2022 Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa produktów lecznic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
9126137 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń serwerowni wraz z ich wyposażeniem Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382.49.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9160508 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie przebudowy (modernizacji) pokrycia dachowego nad częścią BOKD, portierni i kasy budynku biurowego siedziby Rejonu Energetycznego Biała Podlaska ul. Brzeska 166.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9168936 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sieci szkieletowej Politechniki Lubelskiej2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ. KP-272-PNK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9169161 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa gazu propan-butan LPG. Gaz propan-butan LPG kod CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 00 (mieszanka letnia i zimowa) –365 000 litrów, gaz musi spełniać normę PN-EN 589+A1:2012 oraz wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106459 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9170153 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych; pakiety przyłączy na terenie RE2 i RE-6 - 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9170424 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie UCS/Z/101/22 Usługa wykonania napraw i przeglądów technicznych aparatury medycznej PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawy i przegl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9172582 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane - Budynek bazy transportowej RE1 Wolska 10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175656 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługa organizacji wyjazdów terenowych dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do Poleskiego i Roztoczańskiego Pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9094897 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa z wdrożeniem i wsparciem serwisowym platformy usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą urządzeń na potrzeby telefonii stacjonarnej dla KUL z podziałem na 3 części Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184513 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi tłumaczenia w czasie rzeczywistym z języka polskiego na PJM (Polski Język Migowy) lub SJM (System Językow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185689 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie w zakresie dostawy aparatów do telefonii komórkowej do sądów Dostawa aparatów do telefonii komórkowej do sądów z obszaru a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9187633 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9188433 2022-09-26
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie konserwacji oraz naprawę obróbek blacharsko-dekarskich na dachu budynku Teatru mieszczącego się przy ul. Narutowicza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9086275 2022-09-26
godz. 11:00
Lubelskie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na drogach krajowych w województwie lubelskim z podziałem na części” Numer referencyjny: O/LU.D-3.2421.16.2022.a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9161031 2022-09-26
godz. 11:00
Lubelskie Remont pracowni laboratoryjnych w budynku Wydziału Chemii UMCS Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pracowni laboratoryjnych nr 36 i 44 Katedry Chemii Organicznej w budynku Wydzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9177720 2022-09-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa myjki ultradźwiękowej do UMCS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9177789 2022-09-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa lampy do fluorymetru Cary Eclipse posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9177805 2022-09-26
godz. 11:00
Lubelskie dostawa tabletu – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do Zaproszenia „Opis przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9179409 2022-09-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie abonenckiej centrali telefonicznej w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9189483 2022-09-26
godz. 11:00
Lubelskie Słuchawki nauszne SENNHEISER HD 206 (czarne) - 6 szt. dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9179336 2022-09-26
godz. 11:30
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie abonenckiej centrali telefonicznej w budynku Sądu R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9175575 2022-09-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa oprogramowania 3D do projektowania elementów systemu celek koaksjalnych do pomiaru widma przenikalności elektrycznej materiałów sypkich, płynnych i stałych dla IA PAN w Lublini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9184466 2022-09-26
godz. 12:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej skweru kieszonkowego tj wykonanie projektu wykonawczego wraz z projektami branżowymi dla ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9185337 2022-09-26
godz. 12:00
Lubelskie przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych Przedmiotem zamówienia jest przegląd instalacji gaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9192146 2022-09-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa krzeseł ISO - 4 szt. (w kolorze Basic Fabric C 4) - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9193072 2022-09-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa fotopułapek dla KWP w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)