Zlecenia - Legnica - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7398777 2020-04-07
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla 4 zadań: Budowa powiązań nN i SN na terenie Regionu Lubin - 29/2020/ZAK2 1 Zadanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403766 2020-04-07
godz. 14:00
Dolnośląskie Wycena nieruchomości gruntowej i prawa użytkowania wieczystego, będącej własnością KGHM Metraco S.A.- 2020 -- Kryteria ogólne -- ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399276 2020-04-08
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Sukcesywna dostawa zegarów sterujących oświetlenia drogowego na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze oraz O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401830 2020-04-08
godz. 15:00
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z klientami

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402128 2020-04-08
godz. 15:00
Dolnośląskie Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i klientom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400603 2020-04-09
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania:Przebudowa odcinków linii średniego napięcia LGU907 i LGU224, budowa powią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411707 2020-04-09
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408890 2020-04-09
godz. 14:00
Dolnośląskie Świadczenie usługi serwisowania kopertownicy typu Pitney Bowes DI380, eksploatowanej w Oddziale ZUS w Legnicy 190000/273/2/54/2019...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408106 2020-04-14
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych do maszyn i urządzeń Zakładu Odzysku Surowców w Lubinie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Wykonać wg szkicu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406077 2020-04-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Remont instalacji odgromowej budynku ZPS w Magazynie Soli KGHM Metraco S.A.. -- Kryteria ogólne -- -- 1 Remont instalacji odgro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406078 2020-04-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Remont instalacji sprężonego powietrza budynku ZPS w Magazynie Soli KGHM Metraco S.A.. -- Kryteria ogólne -- -- 1 Remont instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407849 2020-04-15
godz. 00:00
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku ZPS w Magazynie Soli KGHM Metraco S.A.. -- Kryteria ogólne -- ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399094 2020-04-15
godz. 09:30
Dolnośląskie Dostawy złomu stalowego 5mm-150 mm wg poniższych wymagań: 1. Rodzaj Złom stalowy drobny najwyższej czystości, kod 17 04 05 (w post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411291 2020-04-15
godz. 11:00
Dolnośląskie Okresowe przeglądy bramki dozymetrycznej w Zakładzie Obrotu Złomem KGHM Metraco S.A., Owczary 79 B, 59-335 Szklary Górne 1 Trzy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395170 2020-04-20
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Pozyskanie tytułów prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-434 - 21/2020/ZAK2 1 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395171 2020-04-20
godz. 10:00
Dolnośląskie 1 Pozyskanie tytułów prawnych dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-465 - 22/2020/ZAK2 1 Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413371 2020-04-20
godz. 12:00
Dolnośląskie 529199-N-2020 Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)