Przetargi i zamówienia - Kraków - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10091046 2023-12-08 Małopolskie Zlecę wycyklinowanie i polakierowanie parkietu - Kraków Witam. Potrzebuje wycyklinować i polakierować parkiet bukowy, pierwszy pokój 20 m 2 i drugi 16 m2. Mieszkanie mieści się w Krakowie. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120187 2023-12-08 Małopolskie Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów osobowych zgodnie z wymaganiami UDT oraz usuwanie bieżących usterek w dźwigach osobowych zamontowanych przy podporach kładki dla pieszych zlokaliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10134563 2023-12-08 Małopolskie Zlecę transport: Audi a3 8P 2010 r

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10099000 2023-12-08
godz. 07:00
Małopolskie Wykonanie ogrodzenia działki nr 470/11 w miejscowości Rząska, gmina Zabierzów – dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121285 2023-12-08
godz. 07:00
Małopolskie Dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w okresie: I - VI 2024 Część 1: Część 1: Dostawa mięsa i jego przetworów dla DPS w okresie: I - VI 2024 r.Dostawy mięsa i jego przetworów w okresie o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128662 2023-12-08
godz. 07:30
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia do pojazdów kołowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10073341 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Numer referencyjny: DZP-271-2-191/PN/2023 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115773 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie Sukcesywne dostawy dodatkowych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie Część 1: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121262 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie Zakup i dostawa zestawu komputerowego dla Laboratorium Ogrzewnictwa, Wentylacji Klimatyzacji i Chłodnictwa Politechniki Krakowskiej Przedmiotem zamówienia jest dostawa:laptop 14” – 4 szt.la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092767 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie Dostawy obłożeń operacyjnych Numer referencyjny: 88/ZP/2023 Przedmiotem zamówienia są dostawy obłożeń operacyjnych, zgodnie z SWZ i załącznikiem nr 1 do SWZ, w podziale na 26 pakietów Pakiet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10128629 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie Wykonanie wraz z nadrukiem kopert do pakowania maszynowego dla Wodociągów Miasta Krakowa SA -

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10129663 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie Zakup części tramwajowych - TAŚMA MIEDZIANA PLECIONA EMV40/540

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132920 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa węży hamulcowych i opasek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10133414 2023-12-08
godz. 08:00
Małopolskie 141430 - NÓŻE TOKARSKIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10091855 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie 9/DOP/23/PW usługi pocztowe PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 usługi pocztowe usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10091981 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie Ochrona i monitoring obiektów RZGW w Krakowie-ZZ Kraków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117633 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie Przedłużenie dotychczasowych oraz dostawa nowych licencji Adobe Cloud lub oprogramowania graficznego równoważnego Przedmiotem zamówienia jest odnowienie posiadanych przez Zamawiającego oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120765 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota pipetującego 96-kanałowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszego zapytania. Pows...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121904 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Azure Administrator Bootcamp dla pracownika Politechniki Krakowskiej. Kurs na podstawowym poziomie zaawansowania Iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121903 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie 1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej przeprowadzenie szkoleń - warsztatów dla pracowników PK z wykorzystania modeli BIM w formacie IFC do zarządzania obiektami dla grupy do 10 osób / 2x6h ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121902 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z Revit MEP z elementami podstaw i teorii BIM dla studentów Politechniki Krakowskiej Plan szkolenia: - Szkolenie BIM ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121589 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Część 1: 1. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa monitorów, komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10121559 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10125119 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń lokali użytkowanych przez Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102598 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie PODŁOŻA, TESTY, ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ I DO ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW - Z DZIERŻAWĄ APARATU. TESTY DO BADAŃ AUTOIMMUNOLOGICZNYCH METODĄ FLUORESENCJI PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10132005 2023-12-08
godz. 09:00
Małopolskie BZP-2631-33/2023 Dostawa sprzętu fotograficznego i studyjnego dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10117781 2023-12-08
godz. 09:15
Małopolskie Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych w układach sterowania i automatyki Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112311 2023-12-08
godz. 09:30
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia przez: ■ ratowników medycznych oraz pielęgniarki/pielęgniarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego, ■ ratowników medycznych kie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10120786 2023-12-08
godz. 09:30
Małopolskie Dostawa i montaż urządzeń lakierniczych w pomieszczeniach warsztatu wewnętrznego Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń lakierniczych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10136400 2023-12-08
godz. 09:30
Małopolskie PIASEK DO POSYPYWANIA DRÓG I CHODNIKÓW ZIMĄ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)