Przetargi i zamówienia - Kraków - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8177956 2021-06-14
godz. 00:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa Stacji transformatorowej SN/nN z powiązaniami SN i nN dla zasilania domu jednorodzinnego Górowo dz. nr 242, gm. Prusice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8171462 2021-06-14
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa stacji transformatorowej SN/nN z telemechaniką dla zasilania liceum w Wolbromiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8178911 2021-06-14
godz. 09:00
Małopolskie Wieszczęta - budowa linii kablowej nN, modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN nr BBC22652 Wieszczęta, przyłączenie budynku mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8169994 2021-06-14
godz. 09:17
Małopolskie Dostawa maskownic ( drzwiczek OSW ) do złącz wnękowych nN dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8169996 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV z liniami SN, nN w m. Węgrzce Wielkie w trybie "zaprojektuj – wybuduj"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8176396 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie „ZAK4/058/21 -Serwisowanie w okresie pogwarancyjnym pojazdów o d.m.c. powyżej 3,5 t będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177593 2021-06-14
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN, Malin dz. 58/2, 58/14, I-WR-AI-2100503

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177591 2021-06-14
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i terenowo-prawnej dla zadania pn: „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177594 2021-06-14
godz. 11:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa napowietrznej stacji słupowej wraz z powiązaniami SN i nN, Miłochowice dz. nr 128/5, I-WR-AI-2101100, wymiana słupa SN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181133 2021-06-14
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa konstrukcji stalowych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181187 2021-06-14
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa kabli 1kV typu NA2XY-J 4x240 mm2 oraz N2XY 1x240 mm2 dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183713 2021-06-15
godz. 09:00
Małopolskie Kozy ul. Przepiórek - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN nr BBW50337 Kozy Zagroda, przyłączenie budynku mieszkalnego - proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183826 2021-06-15
godz. 09:00
Małopolskie Pogórze ul. Krosowa - budowa linii kablowej nN, modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN nr BBB10420, przyłączenie zespołu budynk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184262 2021-06-15
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja sieci nN na terenie gminy Skoczów: Zadanie 1 Harbutowice ul. Rzemieślników - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8178886 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Zgorzelec Rozdzielnia 110/20kV R-301 – przyłączenie nowych odbiorców do pól rezerwowych nr 6, 11, 26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183131 2021-06-15
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/46/21 Dostawa izolatorów wsporczych dla TD w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174222 2021-06-15
godz. 13:57
Małopolskie usługa transportu baterii akumulatorów 220V DC z R-Biały Kamień do R-Bystrzyca oraz jej montaż w R Bystrzyca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186891 2021-06-16
godz. 09:00
Małopolskie Przyborów ul. Babiogórska - budowa słupowej stacji tr. 15/0,4 kV nr BBZ41010 wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie obi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185358 2021-06-16
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa 5 zestawów narzędzi do prac PPN na sieci 20 kV.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8178372 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego przebudowy rozdzielni 110 kV w GPZ Gracze, w celu przyłączenia farmy fo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181894 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie (projektowanie) Budowa przyłączy nN, Wrocław ul. Frankowskiego, dz. nr 65/5, I-WR-AI-2101484

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186657 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Dostawy konstrukcji do sieci dla Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184891 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/45/21 Pszenno, Jagodnik skablowanie odcinka dwutorowej linii napowietrznej 20 kV L-404/456 oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na podstawie umowy o przyłączenie UP/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185502 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów elektroenergetycznych WN/SN TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187482 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie projektów organizacji ruchu dla robót realizowanych na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187783 2021-06-16
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE przyłączenia do sieci średniego napięcia projektowanych farm fotowoltaicznych o mocy 3 999,68...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8184460 2021-06-16
godz. 11:00
Małopolskie Naprawa kaset członów wysuwnych rozdzielnicy SN typu D-24, w polach nr 22 i 36 rozdzielni 20kV w SE Brynów w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8185117 2021-06-16
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa dwóch stacji SN/nN: Katowice ul. Bażantów oraz Katowice ul. Sokolska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153326 2021-06-16
godz. 12:00
Małopolskie Dostawy kabli i przewodów elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: PZP/TD-CN/01540/2021 Dostawy kabli i przewodów elektroenerget...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182850 2021-06-16
godz. 13:00
Małopolskie Zapytanie o informację - badanie rynku do postępowania pn. świadczenie usług polegających na modernizacji/dostosowaniu układów pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)