Przetargi i zamówienia - Kraków - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8059304 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Czyszczenie obrzeży zbiornika wodnego Chańcza, na rzece Czarna Staszowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8051275 2021-04-14
godz. 12:00
Małopolskie Liofilizator stołowy z wyposażeniem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064567 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa części zamiennych do DGS-62N

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8060115 2021-04-16
godz. 12:00
Małopolskie Konserwacja pomieszczenia w budynku Senacka 1 Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063476 2021-04-16
godz. 14:00
Małopolskie Kompleksowa obsługa techniczna i promocja marki podczas konferencji, sympozjów, targów, kongresów i projektów sponsorskich - obsłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070260 2021-04-19
godz. 00:00
Małopolskie Dostawa skanera płaskiego A3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065956 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowo-magazynowych, utrzymanie terenu zewnętrznego, odśnieżanie dachu w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068765 2021-04-20
godz. 09:00
Małopolskie Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Krakowie 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071076 2021-04-20
godz. 11:00
Małopolskie Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostarczenie suchego prowiantu dla uczestników spot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074751 2021-04-20
godz. 12:00
Małopolskie Materiały eksploatacyjne do Toru preparatyki jonowej FIB w tzw. wersji DualBeam

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070257 2021-04-20
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa wszystkich elementów systemu RFID wraz z opracowaniem projektu budki gniazdowej do badań pszczół samotnic w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052299 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073812 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053191 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych oraz dostaw koniecznych dla realizacji zadania pn. „Adaptacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067238 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Dwa kable SAS zakończone z jednej strony złączem SFF-8088 umożliwiające podłączenie biblioteki do serwera backupowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8016907 2021-06-01
godz. 00:00
Małopolskie Stanowisko asystenta w Grupie Ewolucji i Interakcji Organizmalnych IB PAN. Stanowisko asystenta w Grupie Ewolucji i Interakcji Org...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8016905 2021-06-01
godz. 00:00
Małopolskie Stanowisko adiunkta w Grupie Ewolucji i Interakcji Organizmalnych IB PAN. Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny posiadać n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906687 2022-02-01
godz. 13:00
Małopolskie Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego<...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)