Przetargi i zamówienia - Kraków - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7884582 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie „Modernizacja ciągów liniowych SN na terenie powiatu nowotarskiego w miejscowości Ochotnica Dolna”; Zadanie nr 1 „Modernizacja odg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884781 2021-01-21
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja ciągów liniowych SN na terenie powiatu nowotarskiego w miejscowości Ochotnica Dolna; Zadanie nr 1 Modernizacja odgałę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7865109 2021-01-21
godz. 11:00
Małopolskie Dobór urządzeń zasilania wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów zasilania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927148 2021-01-21
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa 2 sztuk napędów NSO80-3028 na potrzeby TD OWR

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7876981 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie 1 Modern sieci napowiet nN dla zasil domu jednorodz Zad.1 Wola Zabierzowska; Zad.2 Wola Zabierzowska; Zad.3 Zagórze; Zad.4 dla zas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892133 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7892134 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891401 2021-01-22
godz. 10:00
Małopolskie 1 Dostawa samochodu pogotowia energetycznego z napędem 4x4 dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7886368 2021-01-22
godz. 12:00
Małopolskie 1 Zawarcie umowy na obsługę narzędzi i prowadzenie działań analitycznych dla kampanii internetowych 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927124 2021-01-25
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa maseczek medycznych i rękawiczek nitrylowych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927141 2021-01-26
godz. 12:00
Małopolskie Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu redakcji artykułów sponsorowanych, tekstów promocyjnych, wsadu do infografik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7884935 2021-01-27
godz. 10:00
Małopolskie „Modernizacja ciągów liniowych SN na terenie powiatu nowotarskiego w miejscowości Ochotnica Dolna”; Zadanie nr 1 „Modernizacja odg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885321 2021-01-27
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja ciągów liniowych SN na terenie powiatu nowotarskiego w miejscowości Ochotnica Dolna; Zadanie nr 1 Modernizacja odgałę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890835 2021-01-27
godz. 10:00
Małopolskie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji linii napowietrznej 110 kV relacji Szaflary – Skibówki – Kamieniec na odci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906849 2021-01-28
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV GPZ Sucha - Zembrzyce odgałęzienie Bieńkówka Góra - Etap I rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927162 2021-02-02
godz. 12:00
Małopolskie Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług fotograficznych i filmowych związanych z działalnością Zamawiającego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900406 2021-02-03
godz. 12:00
Małopolskie Wdrożenie aplikacji wspierającej proces przyłączania w Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878843 2021-02-04
godz. 10:00
Małopolskie 1 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Rożnów (zaprojektuj i wybuduj) 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906850 2021-02-04
godz. 10:00
Małopolskie Zadanie 1 Przebudowa elektroenergetycznej sieci SN 15kV GPZ Sucha – Stryszawa odgałęzienie Hucisko - Ośrodek – Etap I; Zadanie 2 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900410 2021-02-04
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa złączy kablowych SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02647/S Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900399 2021-02-04
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa i wymiana transformatorów olejowych WN/SN, trójfazowych z regulacją napięcia pod obciążeniem, w wykonaniu napowietrznym Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900393 2021-02-05
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa transformatorów SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02625/S Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900446 2021-02-08
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900394 2021-02-08
godz. 12:00
Małopolskie Rozbudowa systemu łączności dyspozytorskiej Tetra na obszar Tauron Dystrybucja S.A. na Oddziały: w Tarnowie, w Kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900426 2021-02-09
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900407 2021-02-09
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/026...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900445 2021-02-10
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie usługi serwisowej wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasie czynnych linii elektroenergetycznych SN i WN na obs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900443 2021-02-11
godz. 12:00
Małopolskie Kompleksowe wykonanie usługi wycinki (zerowej) drzew, krzewów, podrostów i gałęzi w pasach czynnych linii elektroenergetycznych SN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880104 2021-02-12
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń łączności oraz urządzeń zasilania w ramach dostosowania do wymagań Kodeksu NC ER układów z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900447 2021-02-15
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie usługi wycinki i przycinki drzewostanu znajdującego się wokół linii elektroenergetycznych nN na obszarze działania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)