Przetargi i zamówienia - Kraków - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7294904 2020-02-21
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa statycznych wielostrefowych 4-kwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy dokładności C wraz z urządzeniami transmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333232 2020-02-24
godz. 14:00
Małopolskie Zapytanie o informacje - rozeznanie rynku na „Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie planowania, zakupu czasu antenowego i po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320465 2020-02-25
godz. 00:00
Małopolskie Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV GPZ Sucha - Stryszawa odgałęzienie Stryszawa Bartoszki – ETAP ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330863 2020-02-25
godz. 10:00
Małopolskie 1 Zad.1 Modernizacja sieci nN oraz bud. przył. kablowego nN dla zasilania obiektu usług. w miejsc.: Bolechowice, ul. Zielona; Zad....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329625 2020-02-26
godz. 08:00
Małopolskie 1 Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego SN 15 kV oraz przyłącza kablowego nN 0,4 kV związana z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329626 2020-02-26
godz. 08:00
Małopolskie 1 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektów w m. Tęgoborze, Stróże, Zubrzyk i Przyszowa 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333238 2020-02-27
godz. 09:00
Małopolskie 1 Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV linii kablowej 15 kV, powiązania z istniejącą siecią nN 0,4 kV oraz przyłączy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333237 2020-02-27
godz. 09:00
Małopolskie 1 Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV linii kablowej 15 kV, powiązania z istniejącą siecią nN 0,4 kV oraz przyłącza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335239 2020-02-27
godz. 11:00
Małopolskie 1 Sukcesywna dostawa konstrukcji stalowych dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie. 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331035 2020-02-28
godz. 00:00
Małopolskie „Powiązanie linii napowietrznej SN 15kV Wiśniowa z linią SN 15kV Kawec pomiędzy stacją transformatorową nr 3959 a stacją transform...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331434 2020-02-28
godz. 10:00
Małopolskie Powiązanie linii napowietrznej SN 15kV Wiśniowa z linią SN 15kV Kawec pomiędzy stacją transformatorową nr 3959 a stacją transforma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335240 2020-02-28
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV linii kablowej 15 kV, wraz z powiązaniami po stronie SN i nN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337901 2020-03-02
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340423 2020-03-02
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340905 2020-03-02
godz. 10:00
Małopolskie 1 Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340680 2020-03-04
godz. 00:00
Małopolskie Modernizacja linii SN Pokój – Wołczyn w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) - ZAK03/DK/UE/2/2020 Przedmiotem Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333943 2020-03-18
godz. 12:00
Małopolskie Zawarcie umowy ramowej na kompleksową obsługę kreatywną w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych oraz innych działań marketingo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321811 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie 1 Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Sprzedaż sp. z o.o. - usługi 1 Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)