Przetargi Kraków

Według raportu inwestycyjnego Konferencji ds. Handlu i Rozwoju ONZ z 2011 roku Kraków jest najlepszym miejscem na świecie do lokowania centrów usług dla biznesu. W 2015 r. w województwie małopolskim ogłoszono blisko 37 tys. zamówień, z czego prawie 14 tys. w Krakowie, m.in. z branż: budowlana - remonty i wykończenia (1432), komputery i informatyka (1321) oraz medyczna (1456). Monitorongego przetargów w Krakowie może przyczynić się do wzrostu zysków Twojej firmy.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7403656 2020-04-01
godz. 08:00
Małopolskie 65829 - Zawór elektromagnetyczny Muller SVGW 24V 50/60Hz 1. Zawór elektromagnetyczny Muller SVGW 24V 50/60Hz 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403657 2020-04-01
godz. 08:00
Małopolskie 65829 - Fotokomórka Geberit typ OLS491C999 oraz Transformator Geberit 230V 243009001 1. Fotokomórka Geberit typ OLS491C999 1 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360581 2020-04-01
godz. 08:15
Małopolskie Dostawa odczynników, czynników, kultur mikrobiologicznych oraz wyrobów diagnostycznych dla potrzeb jednostek działalności medyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407128 2020-04-01
godz. 08:30
Małopolskie Świadczenie usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej w projekcie pn. Sami - Dzielni Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400317 2020-04-01
godz. 08:30
Małopolskie Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Numer referencyjny: Nr sprawy ZP 2/PZP/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355984 2020-04-01
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa zestawów środków chemicznych do filtrów i stacji oczyszczania wody Numer referencyjny: 46/2020 Zestaw środków chemicznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379230 2020-04-01
godz. 09:15
Małopolskie Budowa hali magazynowej na terenie bazy Warsztatowo-Materiałowej MPWiK S.A. wraz z kanalizacją deszczową i przyłączem elektrycznym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384170 2020-04-01
godz. 09:30
Małopolskie Budowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m. Jankowice wraz z przebudową dojazdów Numer referencyjny: ZDW-DN-4-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388694 2020-04-01
godz. 09:45
Małopolskie Remont częściowy loggii balkonowych, elewacji i ścian maszynowni dźwigów, w zasobach S.M. Czyżyny w 2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391315 2020-04-01
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg na zakup środków ochrony roślin wraz z dostawą, lokalizacja: Mikulice 34A 37-220 Kańczuga, Nieznanice 42-270 Kłomnice, Us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398010 2020-04-01
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie audytów energetycznych, audytów oświetlenia, audytów fotowoltaicznych oraz obliczenie efektu ekologicznego dla 9 budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398685 2020-04-01
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia kursu Academic Teaching Excellence (ATE)-w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400430 2020-04-01
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400409 2020-04-01
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407450 2020-04-01
godz. 10:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe o produkty Niczuk 1. Obejmy UWG-150 NICZUK 10 szt. 2. Kołki rozporowe KRG-M10 NICZUK 50 szt. 3. Kołki rozporow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407578 2020-04-01
godz. 10:00
Małopolskie Spółka ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie, należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, wiodący producent środków smarnych zaprasza do zł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401616 2020-04-01
godz. 10:15
Małopolskie „Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu krakowskiego” Numer referencyjny: PO VII WB 261.2.2020 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379790 2020-04-01
godz. 10:30
Małopolskie Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem – przebudowa ronda na rondo turbinowe Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-18/20 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404964 2020-04-01
godz. 11:00
Małopolskie Zakup i dostawa zbiornika Zbiornik pionowy z przyłącz. górnymi bez rury opadowej typu SRB,ZCW-500 Ps=6bar z kołnierzami Dn 65

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406065 2020-04-01
godz. 11:00
Małopolskie Spółka ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie, należąca do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, wiodący producent środków smarnych zaprasza do zł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385941 2020-04-01
godz. 12:00
Małopolskie Likwidacja przecieków do pomieszczeń Muzeum Historycznego – prace naprawcze w obrębie Wielkiej Wagi. Numer referencyjny: 2/III/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392180 2020-04-01
godz. 12:00
Małopolskie Organizacja warsztatów lokalnych w obszarach Natura 2000: Nawojowa PLH120035, Łabowa PLH120036, Niedzica PLH120045, Dębnicko-Tynie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400379 2020-04-01
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Numer referencyjny: WK-I.2370.6.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400961 2020-04-01
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa bonów towarowych w formie papierowej, z których każdy ma okres ważności (możliwość zrealizowania) przez co najmniej 1 rok ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406507 2020-04-01
godz. 12:00
Małopolskie Zakup tabletów do pracowni ZSŁ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400294 2020-04-01
godz. 12:15
Małopolskie Usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398130 2020-04-01
godz. 13:00
Małopolskie Wykonanie operatów szacunkowych – edycja 6/20 Numer referencyjny: OR-10.271.32.2020 A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400433 2020-04-01
godz. 14:00
Małopolskie Dostarczenie kompletu mebli medycznych wraz z wyposażeniem Numer referencyjny: 95/ZP/2020 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406580 2020-04-01
godz. 15:00
Małopolskie Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów garnizonu małopolskiego pełniących służbę na rowerach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407614 2020-04-01
godz. 15:00
Małopolskie Uchwyty do transportu poziomego blach, chwytak magnetyczny 500kg/600kg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)