Przetargi i zamówienia - Koszalin - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7403113 2020-04-06
godz. 09:50
Zachodniopomorskie Dostawa samochodu Numer referencyjny: ZZDW-6.381.54.2020.8.7 Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Dostawę 1 szt. samochodu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407706 2020-04-07
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Udzielanie: świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dorosłych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408013 2020-04-07
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Udzielanie: świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej i Blokiem Operacyjnym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404743 2020-04-07
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406892 2020-04-07
godz. 10:15
Zachodniopomorskie Koszenie trawników na terenie parków, zieleńców, oraz w obrębie pasów drogowych ulic na terenie miasta Koszalina. Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387988 2020-04-07
godz. 11:00
Zachodniopomorskie "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kosciuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinia" Numer referencyjny: TZP.221.7.2020.DSz 1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405037 2020-04-07
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403958 2020-04-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa żywności do Placówek Wsparcia Dziennego prowadzonych przez TPD Oddział Okręgowy w Koszalinie 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408411 2020-04-08
godz. 00:00
Zachodniopomorskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.1/2019/RPOWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do prac B+R Cel zamówienia Celem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409673 2020-04-08
godz. 09:50
Zachodniopomorskie Czyszczenie i przegląd przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych w budynkach Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408519 2020-04-08
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektów pn.: 1. Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397894 2020-04-08
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadań: Zadanie nr 1 pn. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412591 2020-04-08
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Zakup 10 sztuk czujników Pro Move Mini dla Politechniki Koszalińskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372682 2020-04-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 205 k/m Darłowo na odcinku od km 5+100 do km 5+350 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400374 2020-04-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie „Bulwary Młyńskie – Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401400 2020-04-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Bukowo Morskie, gmina Darłowo, powiat sławieński, woje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408019 2020-04-09
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonywanie usługi odbioru, przewozu i profesjonalnego niszczenia nośników papierowych, w tym m. in. dokumentacji niearchiwalnej (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400403 2020-04-09
godz. 11:00
Zachodniopomorskie „Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Zwycięstwa; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Kutrzeby; Zadanie Nr 3: Chodnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410096 2020-04-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w ZWRSP oraz innych nieruchomościach położonych na terenie dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377287 2020-04-10
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Obsługa ratownicza obiektów Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie w podziale na 3 zadania Numer referencyjny: DZP.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380236 2020-04-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica etap IV Numer referencyjny: ZZDW-6.414.42.2020.8.2 Wartość b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380300 2020-04-14
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i po pracach porządkowych z obiektów Politechniki Koszalińskiej oraz Hali Widowiskow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410241 2020-04-15
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania: „Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy Bibliotece Wojewódzkiej w Kos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400356 2020-04-15
godz. 11:45
Zachodniopomorskie Najem długoterminowy dwóch nowych samochodów osobowych dla Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny: 16/PNOG/SZP-1/2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402040 2020-04-15
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Koszalin na k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406755 2020-04-15
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Budowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania. Zamówienie nr 14/EP/PT/2020/NU/PP Przedmiot zamówienia: Budowa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392922 2020-04-16
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót budowlanych: OPEX - Remont części budowlanej stacji elektroenergetycznych SN/nn 31242 sprawa ZN/1239/5353MZE/2020/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379690 2020-04-16
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przebudowa sekretariatów Prezydenta i Sekretarza Miasta w budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku Staromiejskim 6-7 w Koszalinie Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413311 2020-04-16
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Humanistycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406976 2020-04-16
godz. 11:00
Zachodniopomorskie „Modernizacja chodników: Zadanie Nr 1: Chodnik przy ul. Reymonta; Zadanie Nr 2: Chodnik przy ul. Lechickiej.” Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)