Przetargi i zamówienia - Katowice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9337911 2022-12-08 Śląskie udzielanie ambulatoryjnych lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345661 2022-12-08 Śląskie Odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej i dokumentacji roboczej oraz skup makulatury

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9345642 2022-12-08 Śląskie Serwis dźwigów osobowych w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, znak sprawy: 2401-ILZ.261.150.2022 zamówienia pn. Serwisowanie dźwigów osobowych w jedn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9334385 2022-12-08
godz. 07:45
Śląskie Obsługa serwisowa aparatury sterylizacyjnej Część 1: Pakiet 1: Obsługa serwisowa urządzeń Część 2: Pakiet 2: Obsługa serwisowa sterylizatora plazmowego Sterrad 100NX DZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9323493 2022-12-08
godz. 08:00
Śląskie Dostawa rur z tworzyw sztucznych do transportu wody kopalnianej przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w ramach składó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327579 2022-12-08
godz. 08:00
Śląskie Świadczenie usług serwisowych stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327052 2022-12-08
godz. 08:00
Śląskie Zadanie nr 1: „Wyprowadzenie kurka głównego gazowego na zewnątrz budynku.” Zadanie nr 2: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu użytkowym.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9305322 2022-12-08
godz. 08:00
Śląskie Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki podścianowej oraz urządzenia przekładkowego do ściany 504 w pokł. 215 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349295 2022-12-08
godz. 08:00
Śląskie Dostawa spoiwa mineralno-cementowego do wykonywania tam przeciwwybuchowych do Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 288-10 1 SPOIWO MINERALNO CEMENTOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349290 2022-12-08
godz. 08:00
Śląskie Dostawa benzyny ekstrakcyjnej-rozpuszczalnika dla KWK Sośnica - nr grupy 231-4 1 BENZYNA LEKKA, LUB BENZYNA EKSTRAKCYJNA-ROZCIEŃCZALNIK DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA. NISKOWRZĄCA FRAKCJA NAF...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9357095 2022-12-08
godz. 08:44
Śląskie Usługa w postaci wykonania przeglądu technicznego OT autobusu Autosan Lider PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Przegląd technicznygo OT autobusu Autosan Lider.- Przegląd technicznygo OT autobusu Auto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9287128 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie Druk i kolportaż informatora miejskiego „Nasze Katowice” (2023) Numer referencyjny: BZP.271.1.74.2022 Opis przedmiotu zamówienia: Druk i kolportaż informatora miejskiego „Nasze Kat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9294139 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie Dostawa suszarki Numer referencyjny: RZP/PN/76/II/22 Przedmiot zamówienia jest dostawa 1 szt. suszarki Dostawa 1 szt. suszarki. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zało...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9332099 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie ZP -2380-538/2022 Dostawa pojazdów samochodowych typu Autobus oraz pojazdów typu Quad 1. Zakup pojazdów samochodowych typu Autobus oraz pojazdów typu Quad. 2. Zamówienie podzielone jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340867 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach w I półroczu 2023 roku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9342085 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie 98-LZ/32/113/22 Zakup paliwa do samochodów służbowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Benzyna bezołowiowa Pb95 Wpisując do oferty kwotę za litr paliwa należy uwzględnić cenę z jednej z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349292 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie Dostawa noży kombajnowych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast grupa mat. 295-9 1 NÓŻ OBROTOWY 2XSTOPNIOWY Q 18 170/69/52/38/30 Z NAKRĘTKĄ KORONOWĄ M24 PODKŁADKĄ SPR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349297 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie Dostawa szlifierki do ostrzenia wierteł do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP ( grupa materiałowa 298-2) 1 SZLIFIERKA RĘCZNA DO OSTRZENIA WIERTEŁ GH-15T 450W 230V 50HZ 5000 OBR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349294 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie Dostawa części zamiennych agregatów zasilających i zespołów pompowych do PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba nr grupy 291-16 1 TŁOK ZESPOŁU POMPUJĄCEGO Q 50 B510425 ZESPÓŁ PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9353871 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: Folia PE, gr. 0,2 mm z atestem - 7315 m2 Styropian EPS 100, lambda 0,035...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9357544 2022-12-08
godz. 09:00
Śląskie P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: Folia hydroizolacyjna PVC IZOKPOL Typ T, gr. 1,2 mm, szerokość 100 cm ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9325767 2022-12-08
godz. 09:15
Śląskie Dostawa tlenu ciekłego technicznego cysterną oraz montaż i dzierżawa zbiornika na tlen skroplony technicznie wraz z instalacją wspomagającą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9349289 2022-12-08
godz. 09:30
Śląskie Dostawa wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica nr grupy mat. 252-17 1 WYKŁADZINA PODŁOGOWA ANTYELEKKTROSTATYCZNA PCV SZER.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9341426 2022-12-08
godz. 09:55
Śląskie Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w okresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9283998 2022-12-08
godz. 10:00
Śląskie Usługa sprzątania pomieszczeń w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg Numer referencyjny: O/KA.D-3.2421.55.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321237 2022-12-08
godz. 10:00
Śląskie Dostawa 3 szt. wiertnic ścianowych typu MWS-1-L2S lub równoważnych dla PGG S.A., Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9294174 2022-12-08
godz. 10:00
Śląskie Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej Numer referencyjny: RZP/PN/33/III/22 Przedmiot zamówienia podzielono na 3 pakiety (dla porządku zostawiono numerację z pierwotnie prowadzonego pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9328338 2022-12-08
godz. 10:00
Śląskie remont studni zakupowej oraz studni reduktorowej KAT 69 przy ul. Murckowskiej (Cmentarz) w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329003 2022-12-08
godz. 10:00
Śląskie „Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego przez okres 12 miesięcy dla Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329901 2022-12-08
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci czterech obiektów mieszkalnych wielorodzinnych (1AB, 2, 3, 4) zlokalizowanych przy ul. Popiełuszki na działce nr 1108/4 i 1108/5 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)