Przetargi i zamówienia - Katowice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8183824 2021-06-15
godz. 09:00
Śląskie Remont w zakresie wymiany orynnowania dachu budynku głównego nad częścią nawęglania w Centralnej Ciepłowni w Olkuszu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8187780 2021-06-17
godz. 13:00
Śląskie Pomiary geodezyjne turbozespołu KT 120-13 wraz z fundamentem w ZW Katowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8186890 2021-06-18
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywne dostawy farb i lakierów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8189645 2021-06-21
godz. 10:00
Śląskie Przegląd i konserwacja dwusekcyjnej rozdzielni elektrycznej średniego napięcia (SN) 20 kV w obiekcie przepompowni przy ul. Północn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8178373 2021-06-24
godz. 00:00
Śląskie Badania pakietów bateryjnych drugiego życia wycofywanych z eksploatacji w pojazdach elektrycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177990 2021-06-24
godz. 12:00
Śląskie „Badania drugiego życia baterii wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych". Celem prac badawczych jest opracowanie metody selekc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194079 2021-06-29
godz. 10:00
Śląskie Sukcesywna dostawa stalowych rur przewodowych i instalacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8174219 2021-07-06
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Styczyńskiego 2 w Katowicach Numer referencyjny: PZP/TC/02942/2021 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8194582 2021-07-14
godz. 10:00
Śląskie Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Gliwickiej 190–194 oraz 219–221 w Katowicach – w zakresie węzłów cieplnych z modułami przyłączeniowymi Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)