Zlecenia - Kalisz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10101824 2023-12-05
godz. 10:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa druków do Urzędu Miasta Kalisza w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10110752 2023-12-05
godz. 10:00
Wielkopolskie ZR/15/DTG/2023 Okresowe wykonywanie przeglądów serwisowych urządzeń odpowiadających za prawidłowe działanie Kotłowni oraz usuwanie awarii dla „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Spor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112608 2023-12-05
godz. 11:00
Wielkopolskie Zakup centrali telefonicznej wraz z uruchomieniem dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisz

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116139 2023-12-05
godz. 15:00
Wielkopolskie Przeprowadzanie w 2024 roku badań profilaktycznych pracowników oraz innych osób, które Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu jako pracodawca ma obowiązek objąć badaniami profilaktycznymi, z określ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102934 2023-12-05
godz. 23:59
Wielkopolskie Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Koło ul. Broniewskiego, Włocławska, 70162, 70913, gm. Miejska Koło,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111455 2023-12-06
godz. 09:00
Wielkopolskie PM/Z/2418/85/2023 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, maszyn i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) w I pół. 2024r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Olej napędo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115697 2023-12-06
godz. 09:00
Wielkopolskie Sukcesywna dostawa (prenumerata) wszystkich niezbędnych dla funkcjonowania Uczelni czasopism na rok 2024.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10112662 2023-12-06
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa 5 sztuk niszczarek dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106454 2023-12-06
godz. 23:59
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Skoroszów stacja 30146 Gm. Rychtal zgodnie z warunkami technicznymi WTS 64/T2/2023 z dnia 22.11.2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106450 2023-12-06
godz. 23:59
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Wieruszów ul. Wrocławska (oświetlenie przejścia dla pieszych), stacja 31014 gm. Wieruszów zgodnie z warunkami tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122220 2023-12-06
godz. 23:59
Wielkopolskie Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw LED) w m. Kokanin st 15332 gm. Żelazków,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10099179 2023-12-07
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót i usług związanych z remontem Zespołu Klasztornego OO. Franciszkanów (obejmującego budynek kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123186 2023-12-07
godz. 10:00
Wielkopolskie Sukcesywne zakupy paliw płynnych do pojazdów służbowych Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119294 2023-12-07
godz. 14:00
Wielkopolskie Wymiana 4 włazów kanałowych (na włazy samopoziomujące) wraz z regulacją i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na ul. Starożytnej w Kaliszu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10119299 2023-12-07
godz. 14:00
Wielkopolskie Mechaniczne ścinanie pobocza (szer. 1,0 m) ze spadkiem poprzecznym 6%, grubość warstwy ścinanej do 15 cm.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116402 2023-12-07
godz. 23:59
Wielkopolskie Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzegorzew ul. Otaląż, 70214, gm. Grzegorzew,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116405 2023-12-07
godz. 23:59
Wielkopolskie Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Konin ul. Wyszyńskiego, 50730, gm. Konin,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123200 2023-12-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Nasadzenia zastępcze na terenie Miasta Kalisza 2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118856 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Bieżąca obsługa i serwisowanie urządzeń chłodniczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123181 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Wymiana barier na przepuście nad rzeką Krępicą w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ rozbiórkę istniejących barier wraz z ich utyliz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10123561 2023-12-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa materiałów medycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10115512 2023-12-08
godz. 11:00
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola Pluszowy Miś przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118858 2023-12-08
godz. 11:00
Wielkopolskie Bieżąca obsługa i serwisowanie klimatyzatorów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116403 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Budowa oświetlenia drogowego w m. Patrzyków, 50303, 50305, Wola Podłężna, 50297, gm. Kramsk,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122226 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Lipie okolice pos 19, stacja 30308, gm. Łęka Opatowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10122229 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia zewnętrznego w m. Zmyślona Słupska okolice pos 27A, stacja 30518, gm. Łęka Opatowska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124602 2023-12-08
godz. 23:59
Wielkopolskie Zlecę transport pieca oraz plotera

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113791 2023-12-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie w 2024 roku badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, w celu: 1) Stwierdzenia zdolności do wykonywania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124286 2023-12-11
godz. 10:00
Wielkopolskie Transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Kalisza, gromadzonych w workach o pojemności 120 litrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10127323 2023-12-12
godz. 09:00
Wielkopolskie Utrzymanie węzłów wodnych w Parku Miejskim, w rejonie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, na terenie Parku Przyjaźni, na terenie Parku w Szczypiornie, na terenie Parku im. Rodziny Wiłkomirskich...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)