Zlecenia - Kalisz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7489659 2020-06-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Turek Turek gmina miejska nr dział.: 434/5, 434/6 Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493243 2020-06-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Stradomia Wierzchnia Syców obszar wiejski nr dział.: 717/7 sprawa ZN/3655/4343MZI/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494648 2020-06-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Wilczyn Wilczyn gmina wiejska pi. plac Wiejski 14 nr dział.: 797/2 Opracowanie dokumen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495243 2020-06-08
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Trzebowa Dobrzyca obszar wiejski nr dział.: 155/1 Opracowanie projektu budowlanego pt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509739 2020-06-08
godz. 10:00
Wielkopolskie Prace remontowe magazynu soli w Obwodzie Drogowym w Pleszewie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504440 2020-06-08
godz. 14:00
Wielkopolskie Przebudowa oświetlenia w m. Jutrków stacja 30890 na teranie gm. Wieruszów, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integraln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504438 2020-06-08
godz. 14:00
Wielkopolskie Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Ostrów Wielkopolski ul. Henryka Dembińskiego od posesji nr 10 do posesji nr 16 st. 20101, gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490812 2020-06-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Uniejów Uniejów miasto nr dział.: 2407/4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489647 2020-06-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Międzybórz Międzybórz miasto ul. Graniczna nr dział.: 447/18 sprawa ZN/3448/4343MZI/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492868 2020-06-09
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Jaraczewo Jaraczewo miasto ul. Ogrodowa 3 nr dział.:.-825 Budowa przyłącza kablowego nN w m. Jaraczew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509411 2020-06-09
godz. 14:00
Wielkopolskie Przebudowa oświetlenia w m. Wieruszów os. Fabryczna (st. 31060), skrzyżowanie ul. Kępińskiej z ul. Kolejową (st. 31014) na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493245 2020-06-10
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Kępno Kępno miasto ul. Młyńska nr dział.: 1132/1 Wykonanie dokumentacji na budowę przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516561 2020-06-10
godz. 10:00
Wielkopolskie Naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych. Przedmiot zamówienia będzie obejmował w szczególności: 1) Park Miejsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514028 2020-06-10
godz. 14:00
Wielkopolskie Rozbudowa oświetlenia drogowego-etap II w m. Piersk, gm. Krzymów, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514027 2020-06-10
godz. 14:00
Wielkopolskie Zaprojektuj i wybuduj Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mielnica Duża, 50203, gm. Skulsk, w zakresie zgodnym z załącznikiem sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514025 2020-06-10
godz. 14:00
Wielkopolskie Zaprojektuj i wybuduj Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Czartówek, 50221, gm. Skulsk, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515120 2020-06-10
godz. 14:00
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Kami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515122 2020-06-10
godz. 14:00
Wielkopolskie Zaprojektuj i wybuduj na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska oraz łącznik do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7519723 2020-06-10
godz. 14:00
Wielkopolskie Zaprojektuj i wybuduj na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kaliszu przy ul. Szerokiej, st. 10079, w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490861 2020-06-15
godz. 09:00
Wielkopolskie wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Brzeziny Uniejów obszar wiejski nr dział.: 649/2 Opracowanie dokumentacji projektowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505090 2020-06-15
godz. 10:00
Wielkopolskie Opracowanie instrukcji współpracy transformatora na przepompowni Bartosz - NW Jarocin - ZZ KALISZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514019 2020-06-15
godz. 12:00
Wielkopolskie Naprawa parkanu przy Villa Calisia. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę 82 m bieżących parkanu położonego wzdłuż rzeki Prosny od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516564 2020-06-15
godz. 12:00
Wielkopolskie Dostawa i montaż kamer do monitoringu dla zadania pn. Montaż kamer do monitoringu na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku mieszczą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514183 2020-06-15
godz. 14:00
Wielkopolskie Przebudowa oświetlenia (wymiana i demontaż opraw) w m. Kamionka (st. 31130), m. Koziołek (st. 31013), m. Mieleszyn (st. 30877,3114...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490866 2020-06-16
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Mariantów Władysławów gmina wiejska nr dział.: 65 Wykonanie elektroenergetycznego przyłącza kablowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7485684 2020-06-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Smółki Koźminek gmina wiejska nr dział.: 47 Budowa przyłącza kablowego nN - Smółki dz. nr 47 Kalisz K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490868 2020-06-17
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Uniejów Uniejów miasto ul. Wschodnia nr dział.: 67 Opracowanie dokumentacji projektowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7514665 2020-06-17
godz. 14:00
Wielkopolskie Zaprojektuj i wybuduj Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Janków Przygodzki przy ul. Wincentego Witosa (od posesji nr 13 do nr 11...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490873 2020-06-18
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Szadów Pański Turek gmina wiejska nr dział.: 143/9 Opracowanie dokumentacji projektowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490886 2020-06-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Małgów-Kolonia Lisków gmina wiejska nr dział.: 114 Opracowanie dokumentacji projektowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)